Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 6. 3. 2024 10:00
Autor: Kateřina Krejčí

Odborná praxe studentů programu Cestovní ruch

Cílem odborné praxe je umožnit studentovi jednak ověřit si vědomosti získané studiem jednotlivých předmětů studijního programu při praktických činnostech v konkrétních situacích organizací, jednak doplnit si tyto vědomosti praktickými poznatky.

Veškeré praxe studentů jsou evidovány na portále praxí VŠPJ, který umožňuje a zjednodušuje komunikaci mezi zaměstnavateli, školou a studenty.

Praxe jsou detailně popsány na autentizované části webu Průvodce praxí.

Dne 26. 10. 2020 vstoupila v účinnost nová Směrnice k odborné praxi pro studenty VŠPJ, č.j.: VSPJ/06127/2020, která je také zveřejněna v souborech ke stažení v IS VŠPJ a na portále praxí VŠPJ.
Pokyny pro výkon a uznání praxe jsou uvedeny v následujících dokumentech:

V případě sporných otázek, předběžných dotazů a jakýchkoliv nejasností se obracejte na garanta praxí.

Garant praxí:
Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D.,
e-mail: praxecr@vspj.cz, tel.: 567 141 122

Referent praxí:
Kateřina Krejčí, e-mail: praxecr@vspj.cz, tel.: 567 141 116, 739 447 547

----------------------

Nabídka stáží v Evropském parlamentu

  • neplacené stáže jsou určeny např. studentům, kteří mají absolvovat stáž v rámci svého vzdělávání (semestrální praxe)
  • placené stáže jsou určeny absolventům VŠ (min. bakalářský stupeň)

Podrobné informace naleznete zde nebo na http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/007cecd1cc/Traineeships.html

-----------------------

Fotografie z týdenních terénních výukových praxí a terénní výuky předmětu Field Trip:

Ak. rok 2022/2023

Broumovsko
Český ráj

Ak. rok 2021/2022

Český ráj
Broumovsko

Ak. rok 2020/2021

Český ráj
Broumovsko

Ak. rok 2019/2020

Broumovsko
Vysočina 1 a 2

Ak. rok 2018/2019

Slovensko, Maďarsko
Švýcarsko

Ak. rok 2016/2017

Praha
Vysočina
Chorvatsko
Slovensko, Maďarsko
Švýcarsko

Ak. rok 2015/2016

Praha
Vysočina
Nizozemí
Slovensko, Maďarsko
Švýcarsko

Ak. rok 2014/2015

Itálie
Broumovsko
Vysočina
Praha
Slovensko, Maďarsko
Nizozemí
Švýcarsko

Ak. rok 2013/2014

Vysočina
Broumovsko
Nizozemí
Londýn
Slovensko, Maďarsko
Švýcarsko

Ak. rok 2012/2013

Slovensko, Maďarsko
Paříž
Londýn
Broumovsko
Berlín
Švýcarsko
Chorvatsko
Provence
Nizozemí
Rakouské Alpy

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...