Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 5. 3. 2024 01:21
Autor: Kateřina Krejčí

FH Wien - workshopy

Workshopy ve spolupráci s FH Wien probíhaly v letech 2009 - 2018.

10. mezinárodní studentský workshop VŠPJ a partnerské školy Fachhochschule Wien "Accessible tourism"

V termínu 10. až 13. 9. 2018 se na Katedře cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava konal 10. ročník mezinárodního studentského workshopu na téma "Accessible tourism". Téma workshopu zahrnuje cestovní ruch osob se zdravotními problémy a jeho význam bude mj. i z důvodu stárnutí obyvatelstva v budoucnosti narůstat. Problematika řešená v rámci workshopu iniciovala vznik mezikatedrální spolupráce Katedry cestovního ruchu s Katedrou sociální práce. Účastníky workshopu bylo 9 studentů rakouské partnerské školy FH Wien a 8 českých studentů oborů Zdravotně sociální pracovník a Cestovní ruch. Jednacím jazykem workshopu byla angličtina.
První den workshopu byli studenti slavnostně přivítáni, následně došlo k jejich seznámení s programem workshopu. Součástí dopoledního programu byla také přednáška dr. Martiny Černé z Katedry sociální práce VŠPJ zaměřená na komunikaci s osobami se zdravotním postižením, ale také se staršími občany nebo dětmi během jejich účasti na cestovním ruchu. V odpoledních hodinách následoval seminář týkající se právě specifik cestovního ruchu osob s handicapem. Součástí semináře byla i možnost kladení dotazů bývalému hokejovému útočníkovi Ing. Tomáši Zelenkovi, který následkem úrazu skončil na invalidním vozíku. V závěru prvního dne workshopu si studenti osvojili pohyb na vozíku (včetně pohybu v terénu, projetí dveřmi bez pomoci asistenta nebo absolvování schodů, které nedisponují kolejnicemi apod.) a se slepeckou holí.
Druhý den workshopu byly účastníkům v rámci přednášky dr. Šedivé Neckářové poskytnuty informace týkající se terénního průzkumu a hodnotící formuláře. Studenti také absolvovali prohlídku Jihlavy s průvodcem - studentem oboru Cestovní ruch. Terénní průzkum byl realizován v různých objektech cestovního ruchu v Jihlavě.
Třetí den workshopu proběhla exkurze do Golf resortu Telč.
Poslední den workshopu se nesl v duchu závěrečných prezentací - výsledky kvalitativního šetření byly představeny odborné komisi formou závěrečných prezentací. Vítězný tým se svou prezentací vystoupí na 14. mezinárodní konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu v únoru 2019.
Účastníci workshopu získali možnost během workshopu uplatnit své teoretické poznatky v praxi při realizaci terénního výzkumu, ale také rozšířit si své odborné znalosti a jazykové dovednosti, ale především vyzkoušet si práci v mezinárodním týmu.

9. mezinárodní studentský workshop VŠPJ a partnerské školy Fachhochschule Wien „Sustainability & Tourism“

Ve dnech 5. až 8. 9. 2017 se konal na půdě partnerské školy Fachhochschule für Management und Kommunikation ve Vídni již 9. ročník mezinárodního studentského workshopu na téma „Sustainability & Tourism".
Jednacím jazykem workshopu byla angličtina, účastníky byly 4 studentky VŠPJ oboru Cestovní ruch - prezenční i kombinované formy studia a 10 rakouských studentů FH Wien.
První den workshopu byli studenti slavnostně přivítáni, následně došlo k jejich seznámení s programem workshopu a také vzájemnému seznámení. Během teambuildingu byly vytvořeny česko-rakouské týmy. Studenti absolvovali přednášky „Sustainability and tourism“, Sustainable Gastronomy tourism“, „Local products, Regionality and Sustainability“ a také přednášku k metodologii marketingového výzkumu. Terénní průzkum byl realizován ve stravovacích zařízeních ve Vídni metodou mystery shoppingu. Každý tým měl za úkol provést průzkum ve dvou, organizátory předem vybraných, stravovacích zařízeních. Výsledky kvalitativního šetření byly představeny organizátorům akce v poslední den workshopu formou závěrečných prezentací, následně proběhla závěrečná evaluace akce studenty, poté byl workshop oficiálně ukončen.

8. mezinárodní studentský workshop VŠPJ a partnerské školy Fachhochschule Wien
"Cestovní ruch pro všechny"

Ve dnech 5. až 8. 9. 2016 proběhl na Katedře cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava již osmý ročník mezinárodního studentského workshopu na téma "Accessible tourism for all". Účastníky workshopu byli studenti VŠPJ oboru Cestovní ruch a studenti bakalářského i magisterského studia rakouské Fachhochschule Wien, Institutu pro management cestovního ruchu. Jednacím jazykem workshopu byla angličtina.
První den workshopu byli studenti slavnostně přivítáni, následně došlo k jejich seznámení s programem workshopu a také vzájemnému seznámení. Během teambuildingu byly vytvořeny čtyři česko-rakouské týmy. Součástí dopoledního programu byla přednáška dr. Martiny Černé z Katedry sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava zaměřená na komunikaci s osobami se zdravotním postižením, ale také se staršími občany nebo dětmi během jejich účasti na cestovním ruchu. V odpoledních hodinách následoval seminář týkající se právě specifik cestovního ruchu osob s handicapem. Součástí semináře byla i možnost kladení dotazů bývalému hokejovému útočníkovi Ing. Tomáši Zelenkovi, který následkem úrazu skončil na invalidním vozíku. V závěru prvního dne workshopu si studenti osvojili pohyb na vozíku (včetně pohybu v terénu, projetí dveřmi bez pomoci asistenta nebo absolvování schodů, které nedisponují kolejnicemi apod.) a se slepeckou holí.
Druhý den studenti absolvovali další tematicky zaměřené odborné přednášky (dr. Linderové z Katedry cestovního ruchu a generálního manažera Art Nouveau Palace hotelu v Praze Ing. Martina Koťátka). V odpoledních hodinách byly účastníkům v rámci přednášky Ing. Šedivé Neckářové poskytnuty informace týkající se terénního průzkumu a hodnotící formuláře pro benchmarking. Průzkum byl realizován v návštěvnických atraktivitách v Jihlavě, každý čtyřčlenný tým měl za úkol provést průzkum ve dvou atraktivitách (konkrétní téma si týmy losovaly).
Výsledky kvalitativního šetření byly představeny odborné komisi v poslední den workshopu formou závěrečných prezentací. Vítězným týmem, který se svou prezentací vystoupí na 12. mezinárodní konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu v únoru 2017, jsou studenti Stefanie Androwitsch, Pavla Kalinová, Yulia Mansour a Iuliia Schweinhammer.  V těsném závěsu se na druhém místě umístil tým ve složení Vojtěch Hruška, Jil Perdacher, Daniela Tinhof a Lucie Vlčková (v případě neúčasti vítězného týmu se konference zúčastní jako náhradníci).

Studentský workshop na téma „ACCESSIBLE TOURISM FOR DISABLED PEOPLE“ byl financován z interního grantu Vysoké školy polytechnické Jihlava.
Další česko-rakouský studentský workshop proběhne v září 2017 ve Vídni (veškeré podrobnosti budou upřesněny).

7. mezinárodní studentský workshop VŠPJ a partnerské školy Fachhochschule Wien
"Estetika v marketingu cestovního ruchu - vliv zvuku, vůně, barev, světla a teploty v cestovním ruchu"

Ve dnech 31. 8. až 3. 9. 2015 se konal na půdě partnerské školy Fachhochschule für Management und Kommunikation ve Vídni již 7. ročník mezinárodního studentského workshopu na téma „AESTHETICS IN TOURISM MARKETING - the impact of sound, smell, colour, light and temperature in Tourism".
Jednacím jazykem workshopu byla angličtina, účastníky bylo 9 českých studentů VŠPJ oboru Cestovní ruch - prezenční i kombinované formy studia a 9 rakouských studentů FH Wien.
První den workshopu byli studenti slavnostně přivítáni, následně došlo k jejich seznámení s programem workshopu a také vzájemnému seznámení. Během teambuildingu byly vytvořeny česko-rakouské týmy. Studenti absolvovali přednášky Aesthetics in Tourism Marketing, “Colour and Light in Tourism”, „Sound in tourism“ a „The scent maker“.
Získané informace následně studenti uplatnili při realizaci vlastního průzkumu. Průzkum byl realizován v ubytovacích zařízeních ve Vídni metodou benchmarkingu. Každý čtyřčlenný tým měl za úkol provést průzkum ve dvou, organizátory předem vybraných, ubytovacích zařízeních. Výsledky kvalitativního šetření byly představeny organizátorům akce v poslední den workshopu formou závěrečných prezentací, následně proběhla závěrečná evaluace akce studenty, poté byl workshop oficiálně ukončen.

 

6. mezinárodní studentský workshop VŠPJ a partnerské školy Fachhochschule Wien
"Cestovní ruch zaměřený na osoby se zdravotním postižením"

Ve dnech 8. až 11. září 2014 se konal na Vysoké škole polytechnické Jihlava 6. ročník mezinárodního studentského workshopu na téma „Accessible tourism for disabled people“.
Jednacím jazykem workshopu byla angličtina, účastníky bylo 9 českých studentů VŠPJ oboru cestovní ruch a 10 rakouských studentů FH Wien.
První den workshopu byli studenti slavnostně přivítáni, následně došlo k jejich seznámení s programem workshopu a také vzájemnému seznámení. Během teambuildingu byly vytvořeny čtyři česko-rakouské týmy. V odpoledních hodinách následoval seminář týkající se právě specifik cestovního ruchu osob s handicapem. Součástí semináře byla i možnost kladení dotazů právě osobě s handicapem. V závěru prvního dne workshopu si studenti osvojili pohyb na vozíku (včetně pohybu v terénu, projetí dveřmi bez pomoci asistenta nebo absolvování schodů, které nedisponují kolejnicemi, za pomoci asistenta) a také se slepeckou holí.
Druhý den byly účastníkům poskytnuty informace týkající se terénního šetření, v odpoledních hodinách se účastníci seznámili s ADA hodnotícím formulářem, který zahrnuje kritéria a parametry požadovaná pro vstupní části budov, v rámci bezbariérových tras, úpravou výtahů nebo požadavky pro parkovací místa. Získané informace následně studenti uplatnili při realizaci průzkumu, který probíhal metodou mystery shoppingu. Průzkum byl realizován v ubytovacích zařízeních v Jihlavě, která disponují pokoji pro handicapované a také v návštěvnických atraktivitách. Každý čtyřčlenný tým měl za úkol provést průzkum ve dvou ubytovacích zařízeních a dvou atraktivitách (konkrétní téma si týmy losovaly). Výsledky kvalitativního šetření byly představeny organizátorům akce v poslední den workshopu formou závěrečných prezentací. Po vyslechnutí všech čtyř prezentací byl vybrán vítězný tým, který se svou závěrečnou prezentací vystoupí na 9. mezinárodní konferenci „Aktuální problémy cestovního ruchu“ - na téma „Cestovní ruch a jeho dopady na společnost“, pořádané 25. února 2015 Katedrou cestovního ruchu VŠPJ. Po slavnostním vyhlášení vítězného týmu (Michael Hummel, Viktoria Kastner, Kristýna Rejlová, Manuela Telínová) proběhla závěrečná evaluace akce studenty, poté byl workshop oficiálně ukončen.

Studentský workshop na téma „ACCESSIBLE TOURISM FOR DISABLED PEOPLE“ byl realizován v rámci projektu č. 1200/4/6136 financovaného z grantu Vysoké školy polytechnické Jihlava.

5. mezinárodní studentský workshop - přeshraniční spolupráce VŠPJ a FH Wien
„Enoturismus/Vinařský cestovní ruch“

Ve dnech 9. až 13. září 2013 se konal 5. mezinárodní studentský workshop na téma Enoturismus/Vinařský cestovní ruch. Organizátorem workshopu, který byl další aktivitou realizovanou v rámci pokračováním spolupráce po skončení projektu „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“, byla primárně Fachhochschule Wien, Institut pro management cestovního ruchu.
Jednacím jazykem workshopu byla angličtina, účastníky bylo 10 českých studentů VŠPJ, oboru cestovní ruch (prezenčního i kombinovaného studia) a 10 rakouských studentů FH Wien. V průběhu workshopu studenti absolvovali přednášky (Concept of Enotourism - trends, Enotourismus - (Inter)national Key Player, Characteristica of Enotourism) a tematické exkurze (vinařství Weiniger, Bar Weinstadt...). Hlavní náplní činnosti mezinárodních studentských týmů bylo provedení kvalitativního terénního šetření a následná prezentace jeho výsledků formou závěrečných prezentací.
Doprovod: Ing. Alice Šedivá Neckářová

4. mezinárodní studentský workshop - přeshraniční spolupráce VŠPJ a FH Wien
„Výzkum cestovního ruchu v chráněném území“

Ve dnech 3. až 6. září 2012 se konal 4. mezinárodní studentský workshop na téma „Výzkum cestovního ruchu v chráněném území“. Organizátorem tohoto workshopu, který byl jednou z aktivit realizovaných v rámci pokračováním spolupráce po ukončení projektu „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“, byla Katedra cestovního ruchu VŠPJ, na přípravách se podílel i projektový partner   Fachhochschule Wien. Partnerem při zabezpečovaní odborného programu workshopu se stala Univerzita Palackého v Olomouci a Správa Národního parku Podyjí. Místem konání workshopu se stal Národní park Podyjí & Thayatal.
Workshopu se zúčastnilo 18 studentů (13 VŠPJ, 5 FH-Wien), jednacím jazykem byla angičtina. V rámci workshopu absolvovali studenti několik odborných přednášek zaměřených na metodiku výzkumu v cestovním ruchu, získávání informací a tvorbu dotazníků. V pěti- až šestičlenných mezinárodních týmech realizovali sběr primárních dat v oblasti NP Podyjí a Thayatal. Získaná data byla následně vyhodnocena za pomoci základních matematicko-statistických metod. Výsledky primárního průzkumu byly předmětem finálních prezentací týmů v závěru workshopu. V průběhu workshopu studenti absolvovali dvě odborné exkurze na území NP Podyjí v okolí Čížova a na území NP Thayatal v okolí Hardeggu.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...