Katedra cestovního ruchu
Navigace

Pokyny pro autory

Abstrakt příspěvku zašlete nejpozději do 15. prosince 2021 prostřednictvím registračního formuláře v sekci "Registrace účastníků". Pokud jste se registrovali již dříve, zašlete abstrakt na e-mailovou adresu konferencecr@vspj.cz. Oznámení o akceptaci abstraktu obdržíte do 17. prosince 2021.

Při zpracování abstraktu příspěvku respektujte stanované požadavky (ke stažení zde).

Příspěvek v plném znění (v jazyce českém, slovenském, anglickém) zašlete nejpozději do 21. ledna 2022 na e-mailovou adresu konferencecr@vspj.cz

 Požadujeme příspěvek v elektronické podobě.

 Velikost stránky:

  • formát A4

 Okraje:

  • všechny 2,5 cm

 Formát odstavce:

  • řádkování jednoduché
  • zarovnání textu do bloku
  • všechny odstavce jsou bez odskoku tabulátoru

 Pro zpracování příspěvku použijte šablonu (ke stažení zde).

Organizátoři konference si vyhrazují právo provést výběr, které příspěvky budou publikovány. Publikovány budou pouze příspěvky, které souvisí s tematikou akce a úspěšně projdou recenzním řízením. Příspěvky budou následně zveřejněny ve sborníku z konference, který bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s). Vybrané příspěvky budou publikovány v odborném elektronickém časopisu Studia Turistica (více informací studiaturistica.cz).

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...