Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Kateřina Krejčí

Odborné zaměření Katedry cestovního ruchu VŠPJ

Katedra cestovního ruchu se ve své výzkumné a publikační činnosti zaměřuje na aktuální problémy a dění v cestovním ruchu, a to zejména v České republice s přesahem do evropského prostoru.

K tématům a okruhům problémů, kterým je věnována pozornost, patří: cestovní ruch rodin s dětmi, přístupný cestovní ruch, venkovský cestovní ruch, enviromentální management v podnicích cestovního ruchu, trvalá udržitelnost v cestovním ruchu, digitalizace v cestovním ruchu.

K odbornému zaměření katedry jsou vypisována témata bakalářských prací. Podrobnosti k řešeným tématům získáte u akademických pracovníků katedry.

Další témata naleznete v Informačním systému VŠPJ.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...