Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 27. 3. 2023 01:35
Autor: Ing. Ivica Linderová, PhD.

Projekty národní

V současné době se katedra podílí na řešení jednoho projektu z programu NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030.

Název projektu:

Historická důlní díla na Vysočině jako doklady vývoje společnosti a objekty kulturního dědictví

Dotační titul:

NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identitiy na léta 2023 - 2030

Období realizace:

1. 3. 2023 - 31. 12. 2027

Anotace:

Objektem výzkumného projektu jsou vybraná historická důlní díla na Vysočině včetně na ně v minulosti funkčně navazujících technologických zařízení. V terénu bude dokumentováno několik stovek historických důlních děl (štoly, šachty, rýžoviště, lomy...) a na ně bezprostředně funkčně navázaných technologických zařízení (hutě, odvodňovací zařízení…). Výzkum vybraného území proběhne komplexně, budou do něj zahrnuta důlní díla na všechny typy nerostných surovin a ze všech historických období. Dokumentace a výzkum objektů bude prováděna důsledně a s akcentem na dosud minimálně využívané nebo zcela opomíjené metody. Získané údaje budou sloužit jako datová základna pro aplikační výstupy projektu: obecným cílem je vytvoření nástrojů pro chápání historických důlních děl a těžby surovin obecně jako základního prvku rozvoje společnosti, jako významných příčin i dokladů vývoje krajiny, dokladů kulturní identity, národních specifik a jejich vývoje v čase a jejich poznání jako důležitá formy historického kulturního dědictví. Výstupy projektu umožní systémové prosazení nástrojů pro památkovou ochranu historických důlních děl a řešení problematiky využití důlních děl jako objektů prezentace kulturní identity a interpretace kulturního dědictví. Hlavním inovativním přínosem projektu je multioborový přístup s důrazem na aplikovatelnost výsledků: kombinace tradičních a inovativních výzkumných metod přinese synergické efekty při tvorbě a využití výstupů i pro navazující výzkumy.

Hlavní řešitel za VŠPJ:

RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka:

3 007 156 CZK

Partneři projektu:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Muzeum Vysočiny Jihlava

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...