Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 27. 3. 2023 12:54
Autor: Ing. Ivica Linderová, PhD.

Mezinárodní workshopy

Cestovní ruch je stále významnější aktivitou světového hospodářství. Změny v tomto odvětví vyvolávají potřebu pružné reakce ze strany škol, které cestovní ruch vyučují. Je důležité, aby studenti měli co nejvíce možností poznat obor z různých hledisek a mít možnost výměny zkušeností. Takovou příležitostí je pořádání mezinárodních studentských workshopů s partnerskými vysokými školami. Katedra cestovního ruchu VŠPJ v tomto směru dlouhodobě spolupracuje s Fachhochschule für Management und Kommunikation ve Vídni (FHWien) a s Užhorodskou národní univerzitou (UžNU).

Fotografie z workshopů jsou k náhlednutí ve fotogalerii Katedry cestovního ruchu.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...