Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 13. 4. 2024 05:02
Autor: Kateřina Krejčí

Mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu

Termín na přelomu února a března je od roku 2006 na VŠPJ věnován mezinárodní konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu. Spolu s Katedrou cestovního ruchu VŠPJ konferenci pořádá krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism.

Cílem konferencí je vytvořit podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry. Konference poskytuje prostor k prezentacím výzkumů s orientací na praxi a k diskusi nad aktuálními problémy cestovního ruchu.

Výstupem konferencí je recenzovaný sborník příspěvků. Sborníky z mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu 2014 -2018 jsou evidovány na Web of Science a v databázi EBSCO.

Přehled témat konferencí Aktuální problémy cestovního ruchu

 • 2025      ICT jako šance a hrozba pro cestovní ruch
 • 2023      Historie jako součást produktů cestovního ruchu
 • 2022      Krizová řešení pro cestovní ruch
 • 2020      Overtourism - riziko pro destinace
 • 2019      Cestovní ruch - příležitost pro venkov
 • 2018      Autenticita v kontextu cestovního ruchu
 • 2017      Cestovní ruch jako křižovatka poznatků
 • 2016      Místní bohatství a cestovní ruch
 • 2015      Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy
 • 2014      Cestovní ruch a jeho dopady na společnost
 • 2013      Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj
 • 2012      Nové trendy a technologie v cestovním ruchu
 • 2011      Culinary Tourism
 • 2010      Kulturní cestovní ruch
 • 2009      Vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu
 • 2008      Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu
 • 2007      Komunikace v cestovním ruchu
 • 2006      Evropská unie a cestovní ruch
Sborníky z jednotlivých ročníků naleznete zde
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...