Katedra cestovního ruchu
Navigace

Témata konference

  • Zážitek v portfoliu cestovního ruchu (na různých úrovních)
  • Význam zachování kulturních tradic a historických prvků pro cestovní ruch
  • Důležitost autenticity přírodního prostředí v cestovním ruchu
  • Udržitelnost, její význam pro zachování nabídky cestovního ruchu
  • Přínos budování tras (historických, naučných, vinařských aj.) pro rozvoj cestovního ruchu v území
  • Význam osobního kontaktu pro zachování autenticity produktu cestovního ruchu
  • Výzkum v oblasti cestovním ruchu s ohledem na ekonomické, sociální, environmentální přínosy a význam pro praxi
  • Problémy manažerské praxe v cestovním ruchu
  • Nové přístupy v marketingu cestovního ruchu
  • Vliv vzdělávaní na kvalitu služeb v cestovním ruchu
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...