Katedra cestovního ruchu
Navigace

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Informace k SZZ

Státní závěrečná zkouška má dvě části –⁠ odbornou státní závěrečnou zkoušku a obhajobu bakalářské práce.

Směrnice k SZZ

Okruhy SZZ

Odborná státní závěrečná zkouška pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce 2020/2021 a později

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí teoretické ekonomie, podnikové ekonomiky, teorie cestovního ruchu a managementu. Tvoří tři obsahově ucelené bloky shrnující určující poznatky z následujících předmětů takto:

  • TEORIE CESTOVNÍHO RUCHU: Základy cestovního ruchu, Teorie služeb cestovního ruchu, Trvale udržitelný cestovní ruch
  • MANAGEMENT A MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU: Marketing, Management, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení
  • EKONOMIE A EKONOMIKA: Mikroekonomie, Makroekonomie, Podniková ekonomika 1

Okruhy k odborné státní závěrečné zkoušce platné pro akad. rok 2023/2024

Odborná státní závěrečná zkouška pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce 2016/2017 až 2019/2020

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

  1. Společná programová část –⁠ EKONOMIE (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)

  2. Oborová část –⁠ skládá se ze dvou bloků:
  • CESTOVNÍ RUCH (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2 a Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur a Management ubytovacích zařízení)

Okruhy k odborné státní závěrečné zkoušce platné pro akad. rok 2023/2024

Harmonogram SZZ

  • pro odbornou část SZZ i obhajobu BP v letním semestru 2023/2024 (září) naleznete zde

Další informace

Fotogalerie

Fotografie z průběhu SZZ v následujících semestrech jsou zveřejněny na Facebooku a Instagramu katedry.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...