Katedra cestovního ruchu
Navigace

Mezinárodní konference

15. mezinárodní konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cestovního ruchu

příspěvková organizace Vysočina Tourism

pořádaly

pod záštitou Ing. Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj České republiky,

MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina

a MgA. Karolíny Koubové, primátorky statutárního města Jihlava

s mediální podporou společnosti COT media

15. ročník mezinárodní konference

Aktuální problémy cestovního ruchu

na téma

 OVERTOURISM - RIZIKO PRO DESTINACE

termín konání: 4. března – 5. března 2020

místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Partneři konference

  • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
  • Asociace průvodců České republiky
  • CzechTourism
  • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
  • Svaz venkovské turistiky a agroturistiky

Program konference (ke stažení)

Sborník 2020 (ke stažení)

Fotogalerie - konference

Fotogalerie - terénní exkurze

Sborník z konference bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s).

Sborníky z mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2014 - 2018 jsou evidovány na Web of Science. Sborníky z mezinárodních konferencí "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2019 a 2020 jsou v posuzování. Sborníky z mezinárodních konferencí "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2014 - 2020 jsou evidovány v databázi EBSCO.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...