Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 15. 3. 2024 11:26
Autor: Kateřina Krejčí

Pracovníci katedry

Kontakty

Kontaktní údaje automaticky generované informačním systémem VŠPJ včetně aktuálních externích pracovníků katedry naleznete zde.

Seznam pracovníků katedry

 • Mgr. Ivana Brychtová
 • Ing. Tomáš Čihák
 • Ing. Martina Drašarová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
 • Ing. Ivica Linderová, PhD.
 • Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D.
 • RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
 • Mgr. Pavlína Rojík Fulnečková
 • RNDr. Jitka Ryšková
 • Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.
 • Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D.

Seznam spolupracovníků katedry a externích vyučujících

 • MUDr. Lubor Čuta
 • Mgr. Markéta Jirmanová Poláková
 • Mgr. Pavel Macků
 • Mgr. Eva Tomanová
 • Ondřej Pařízek
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...