Katedra cestovního ruchu
Navigace

Gramatické semináře angličtiny pro CR

Semináře jsou určeny zejména studentům daného semestru obou forem studia studijního programu Cestovní ruch, protože se zaměřují na opakování a procvičování gramatických a jazykových jevů probíraných v předmětu Cizí jazyk I – angličtina příslušného semestru. Hlavním cílem je pomoci zvládnout daný předmět studentům s nižší jazykovou úrovní, než je požadováno. Semináře jsou proto prospěšné zejména pro studenty kombinované formy studia, kterým nestačí počet hodin kontaktní výuky v průběhu semestru, ale též pro studenty prezenční formy studia, kteří si potřebují gramatické jevy více procvičit.

V ZS 2023/2024 probíhaly gramatické semináře pro 1., 3. a 5. semestr.

Výuka probíhá on-line. Bližší informace a přihlášky - IS - sekce Podpůrné kurzy.

Další informace poskytne:

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...