Katedra cestovního ruchu
Navigace

NA SLOVÍČKO - online diskusní setkání

Katedra cestovního ruchu VŠPJ pravidelně pořádá odborné online diskuzní setkání k aktuálním problémům cestovního ruchu "NA SLOVÍČKO".

Termín dalšího setkání: 24. 10. 2024

Téma: Využití kulturně-historických objektů v cestovním ruchu

Cílem online diskuzních setkání je vytvořit platformu pro diskuzi nad aktuálními problémy v cestovním ruchu. Diskutovat nad současným vývojem v oblasti cestovního ruchu, nastínit možnosti řešení, poukázat na rizika apod. Setkání vytváří podmínky pro diskuzi a sdílení názorů odborníků z praxe a akademické sféry.

 • Garant akce: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.
 • Moderátorka akce: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
 • Organizační podpora akce: Ing. Ivica Linderová, PhD.

Program diskuze

10:00–10:10    Přivítání a otevření diskuze

10:10–11:20    Diskuze s pozvanými odborníky

11:20–11:30    Závěry a ukončení diskuze

Pro nezávazné přihlášení k aktuální diskuzi vyplňte registrační formulář zde. Registrovaným účastníkům je před akcí zaslán link pro přihlášení k diskuzi.

Dotazy prosím směřujte na:

 • Kateřina Krejčí (sekretariát Katedry cestovního ruchu): katerina.krejci@vspj.cz, +420 567 141 116
 • Ing. Ivica Linderová, PhD.: ivica.linderova@vspj.cz, +420 567 141 191

 

HISTORIE ONLINE SETKÁNÍ:

4. online diskuzní setkání: Udržitelnost cestovního ruchu v přírodních lokalitách

 • Termín: 19. října 2023
 • Hosté: Roman Fabeš (Geopark Vysočina), Stanislav Stařík (Geopark Broumovsko), Blanka Nedvědická (Geopark Český ráj), Jakub Kašpar (KRNAP), Josef Štemberk (NP Šumava), David Freudl (NP Thayatal)
 • Záznam z diskuze: ke zhlédnutí zde

3. online diskuzní setkání: Kraj jako partner pro rozvoj cestovního ruchu

 • Termín: 20. října 2022
 • Hosté: Petr Židlický (Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.), Jiří Válka (Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje), Daniela Chrančoková (Dobrý kraj - Rozvojová agentura Banskobystrického kraje, n. o.), Soňa Machová (CzechTourism)
 • Záznam z diskuze: ke zhlédnutí zde

2. online diskuzní setkání: Podnikání v cestovním ruchu v pandemii

 • Termín: 25. listopadu 2021
 • Hosté: Michal Veber (Asociace cestovních kanceláří České republiky), Adam Eliáš (Český gastronomický institut), Gorjan Lazarov (Orea Hotels & Resorts), Barbora Jelínková (Panorama Hotel Prague), Soňa Machová (Institut turismu, CzechTourism), Veronika Janečková (Odbor produktového managementu a regionální spolupráce, CzechTourism)
 • Záznam z diskuze: ke zhlédnutí zde

1. online diskuzní setkání: Dopady pandemie na cestovní ruch v regionech

 • Termín: 3. března 2021
 • Hosté: Tomáš Čihák (Vysočina Tourism), Jaromír Polášek (Jihočeská centrála cestovního ruchu), Zdenka Nosková (Svaz venkovské turistiky a agroturistiky), Soňa Machová (CzechTourism)
 • Záznam z diskuze: ke zhlédnutí zde
 
 
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...