Katedra cestovního ruchu
Navigace

Mezinárodní den průvodců

Sobota 24. 2. 2024

V sobotu 24. února 2024 se v Jihlavě konal Mezinárodní den průvodců. Naše katedra se s radostí opět zapojila do této akce, která nabídla nejen dětskou prohlídku, ale i tradiční prohlídku pro dospělé. Celá tato akce byla ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava, Asociací průvodců ČR a Bránou Jihlavy, p. o. Velké díky patří našemu skvělému týmu průvodců: Natálii Nevěčné, která prohlídku započala v parku Gustava Mahlera; Žanetě Spilkové, která nám představila Jihlavskou synagogu a Masarykovo náměstí; Veronice Severové, jenž nás provedla Bránou Matky Boží, kostelem Nanebevzetí Panny Marie a Minoritským náměstím; Magdaleně Malchárkové, která návštěvníkům představila městské historické opevnění a městskou radnici a Janě Kubečkové a jejímu výkladu o kostelu sv. Jakuba Většího a o Jihlavském podzemí. Děkujeme také Ondřeji Pařízkovi a Martině Drašarové za jejich skvělou roli organizátorů a Markétě Švecové, která dokumentovala odpolední provádění. Na ranní prohlídku se připojilo 34 návštěvníků a odpoledne rovných 57, všem účastníkům patří také jedno velké díky!

Fotogalerie

============

Sobota 11. 2. 2023

Katedra cestovního ruchu VŠPJ realizovala při příležitosti Mezinárodního dne průvodců komentované prohlídky po historickém centru Jihlavy. Akce se konala ve spolupráci se Školou ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava a organizací Brána Jihlavy, p.o., pod záštitou Asociace průvodců České republiky. Rolí průvodců se zhostili studenti obou zúčastněných škol. V rámci prohlídek účastníci vystoupali na Bránu Matky Boží a navštívili několik jihlavských kostelů. Netradiční putování ulicemi Jihlavy končilo u jihlavské radnice, přičemž účastníci se mohli podívat i do jejího interiéru. Jedinečnou příležitost blíže se seznámit s pamětihodnostmi historického centra využilo i přes mrazivé počasí více než pět desítek zájemců.

Fotogalerie

============

Sobota 26. 2. 2022

V sobotu 26. února 2022 se naše katedra již po šesté úspěšně připojila k Mezinárodnímu dni průvodců. Akce se konala pod záštitou Asociace průvodců ČR, našimi partnery jsou ŠECR Jihlava a Brána Jihlavy, p.o. Loni proběhly z důvodu Covidu prohlídky pouze virtuálně, letos navazujeme na předloňský ročník a kapacitu prohlídek jsme pro velký zájem navýšili a přidali k prohlídce klasické a pro děti také speciální prohlídku v kostele Nanebevzetí Panny Marie v ul. Matky Boží. Účastníci této prohlídky se podívají např. na rajský dvůr a nahlédnou i do minoritského kláštera. V rámci prohlídky pro děti a klasické prohlídky je domluvený vstup na Bránu Matky Boží. Poslední prohlídka ve 13:00 měla v závěru zařazenou i návštěvu radnice. V roli průvodců byli letos studenti Cestovního ruchu VŠPJ a ŠECR Jihlava a u speciální prohlídky akademický malíř pan Netolička. Prohlídky probíhaly v 10:00 hodin (dětská a speciální) a ve 13:00 hodin a sraz účastníků byl před výukovým centrem VŠPJ, výjimkou byla pouze prohlídka speciální, kde byl sraz účastníků u kostela Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží. Trasa klasické a dětské prohlídky vedla z VŠPJ do parku Gustava Mahlera, následně na Bránu Matky Boží (včetně výstupu na bránu), ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, odkud jsme prošli hradebním parkánem ke kostelu sv. Jakuba Většího. Trasa prohlídek končila na Masarykově náměstí. Překvapením pro naše studenty - průvodce i návštěvníky byla přítomnost Českého rozhlasu a České televize na prohlídce pro děti.

Fotogalerie

============

Neděle 21. 2. 2021

Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava se již po páté připojuje k oslavám Mezinárodního dne průvodců. Z důvodu omezení přijatých v rámci boje s pandemií Covid-19 letos slavíme jiným způsobem než obvykle. Všechny zájemce zveme na virtuální prohlídku Jihlavy, po které Vás provedou studenti programu Cestovní ruch VŠPJ a studenti střední Školy ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava.

============

Sobota 22. 2. 2020

V sobotu 22. února 2020 proběhly za velké pozornosti široké jihlavské veřejnosti oslavy Mezinárodního dne průvodců, ke kterým se naše vysoká škola díky pracovníkům Katedry cestovního ruchu již po čtvrté úspěšně připojila. Akci pořádáme ve spolupráci s Asociací průvodců ČR a Statutárním městem Jihlava. Téměř 200 zájemců se zúčastnilo tří komentovaných prohlídek Vysoké školy polytechnické Jihlava zaměřených převážně na zrekonstruované severní křídlo hlavní budovy. Veliké pozornosti se těšilo také nově postavené moderní výukové centrum s posluchárnou pro 340 osob. Na prohlídku naší vysoké školy navazovaly bezplatné komentované prohlídky historického centra Jihlavy s možností návštěvy např. Brány Matky Boží, Domu Gustava Mahlera, nebo jihlavské radnice. Samotný Mezinárodní den průvodců připadá na 21. února. V tento den vznikla v roce 1985 Světová federace turistických průvodců (WFTGA). U nás i v zahraničí se v rámci oslav konají nejrůznější akce, zpravidla bezplatné, organizované průvodci cestovního ruchu. Do projektu se zapojují města napříč kontinenty, včetně 15 měst z naší republiky. Naše vysoká škola se k oslavám připojuje od roku 2017. Prohlídky proběhly v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin a sraz účastníků byl vždy ve vstupní hale VŠPJ. Prohlídka od 10 hodin byla určena především pro rodiny s dětmi a trvala přibližně 1,5 hodiny. Trasa vedla z VŠPJ - Park Gustava Mahlera - Brána Matky Boží (včetně výstupu na bránu) - kostel Nanebezvetí Panny Marie - městské opevnění - kostel sv. Jakuba Většího - Masarykovo náměstí. Prohlídka od 14 hodin měla obdobnou trasu jako předchozí prohlídka. Místo návštěvy Brány Matky Boží měli předem nahlášení účastníci možnost navštívit jihlavskou radnici a Dům Gustava Mahlera. Prohlídka od 12 hodin byla určena pro zájemce o podrobný výklad o dějinách kultury a trvala zhruba 3 hodiny. Trasa vedla opět z VŠPJ - kostel sv. Ducha - Park Gustava Mahlera - Brána Matky Boží - městské opevnění - kostel Nanebezvetí Panny Marie - kostel sv. Jakuba Většího - Masarykovo náměstí - kostel Povýšení Sv. Kříže - jihlavský krytý dvůr - Dům Gustava Mahlera.

Fotogalerie

============

Sobota 23. 2. 2019

Vysoká škola polytechnická Jihlava pořádala pod záštitou Asociace průvodců ČR ve spolupráci se statutárním městem Jihlava bezplatné prohlídky Jihlavy pro širokou veřejnost.

Jednalo se o 3. ročník komentovaných prohlídek, které připravuje Katedra cestovního ruchu VŠPJ v rámci Mezinárodního dne průvodců.

Akce se konala v sobotu 23. 2. 2019. Tento významný den byl oslaven třemi komentovanými prohlídkami Jihlavou spojené s návštěvou Brány Matky Boží, Jihlavského podzemí a Jihlavských Kolektorů. První prohlídka byla v dopoledním čase zaměřená na děti, které na začátku trasy dostaly hrací karty, a na základě obdržených informací tyto karty vyplňovaly. V závěru prohlídky byli všichni za správné odpovědi odměněni drobnými dárky s logem VŠPJ. Další dvě prohlídky se konaly v odpoledních hodinách. Součástí první odpolední prohlídky byla návštěva podzemí u druhé potom návštěva Jihlavských Kolektorů. Z reakcí účastníků bylo možno usoudit, že byly pro ně obě prohlídkové trasy velmi zajímavé. S posledními účastníky komentovaných prohlídek Jihlavou a s oslavou Mezinárodního dne průvodců jsme se rozloučili kolem 18. h v budově školy. Celkem se akce zúčastnilo okolo sta osob.
Děkujeme touto cestou vedení Informačního centra a města Jihlavy, které nám umožnilo bezplatný vstup do vybraných památek, které tak zpestřily program námi organizovaných komentovaných prohlídek krajským městem Jihlavou.

Fotogalerie

============

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA JIHLAVY

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...