Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 31. 3. 2023 10:02
Autor: Ing. Ivica Linderová, PhD.

Semináře a přednášky

Přednášky odborníků z praxe jsou zařazovány do výuky odborných předmětů, např. Management destinace, Plánování a regionální rozvoj cestovního ruchu, Marketing, Metodika průvodcovské činnosti, Základy cestovního ruchu, Kulturní dědictví, Komunální a regionální politika v cestovním ruchu aj.

Doplněním výuky jsou také mimořádné semináře nebo přednášky odborníků z praxe, které jsou organizovány podle aktuální situace v oboru, vhodné nabídky partnerů, zájmu studentů apod. Katedra cestovního ruchu realizovala např.:

700. výročí počátku stavby starohorského hornického náhonu

V roce 2015 uplynulo 700 let od vydání listiny českého krále Jana Lucemburského, ve které svým podpisem a pečetí potvrdil smlouvu o umělém odvodnění dolů na těžbu stříbrných rud u Jihlavy. Stopy hornického náhonu jsou dodnes v krajině patrné.

Při příležitosti Světového dne cestovního ruchu uspořádala katedra cestovního ruchu přednášku doc. RNDr. Zdeňka Laštovičky, CSc. o této unikátní technické památce spojené s dolováním stříbra na Jihlavsku.
Přednáška proběhla 1. října 2015.

Fotografie

Tvůrčí seminář Interpretace místního dědictví

Katedra cestovního ruchu VŠPJ ve spolupráci s neziskovou organizací Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost, připravila na tři jarní páteční dopoledne 20. března, 3. a 17. dubna 2015 atraktivní seminář Interpretace místního dědictví. Kromě odborných přednášek lektorů a zajímavých hostů jsou pro studenty oboru Cestovní ruch připravena praktická zadání a možnost vyzkoušet si získané poznatky v terénu.

Leták akce ke stažení

Lektory tvůrčího semináře jsou Mgr. Olga Žampová, ředitelka organizace Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost a Ing. Ladislav Ptáček, předseda Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR a Svazu venkovské turistiky.

"Všude kolem je spousta neobyčejných věcí a příběhů, stačí se pozorně dívat. Jak o nich vyprávět druhým, aby je to bavilo?" To je společná myšlenka tří bloků semináře.

Za absolvování všech tří kurzů získají účastníci osvědčení vydané Sdružením pro interpretaci místního dědictví ČR.

Fotografie z 1. bloku - hostem byl nezaměnitelný průvodce po Šumných městech architekt a herec David Vávra

Den vzdělanosti

V úterý 7. 4. 2015 proběhly na VŠPJ u příležitosti Dne vzdělanosti přednášky - více zde. Za KCR vystoupil prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., vedoucí Expedice Kuba 2015.

Databáze výzkumů a analýz agentury CzechTourism

Dne 31. 10. 2011 se na VŠPJ uskutečnily semináře pro studenty na téma "Databáze výzkumů a analýz agentury CzechTourism". Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism je státní příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jakožto ústřední orgán státní správy ČR ve věcech cestovního ruchu.

Semináře vedli pracovníci agentury Ing. Jan Otava a Ing. Markéta Vogelová. Studenti se dozvěděli, jaké možnosti poskytuje Databáze výzkumů a analýz agentury CzechTourism, jak pracovat s informační službou student@czechtourism.cz, jak se na výzkumu cestovního ruchu podílí agentura CzechTourism a kde je možné se s výsledky její práce seznámit. Dále byly studentům poskytnuty aktuální informace o základních statistických ukazatelích a o současných trendech v cestovním ruchu.

Pracovníci agentury seznámili studenty s podmínkami celostátní soutěže o nejlepší bakalářskou práci v oboru Cestovní ruch.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...