Bakalářské práce (BP)

Informace k bakalářským pracím

Směrnice k bakalářským pracím

Posudky bakalářských prací

  • vedoucí bakalářské práce i oponent zadávají posudky do Informačního systému VŠPJ
  • sekretariát katedry sdělí externím vedoucím a oponentům přístupové údaje do Informačního systému VŠPJ, popřípadě poskytne další konzultaci ke způsobu zadávání posudků

Harmonogram bakalářských prací

  • pro odbornou část SZZ i obhajobu BP v letním semestru 2020/2021 (září) naleznete zde

Další informace

Témata bakalářských prací vypisovaná v souvislosti s odborným zaměřením katedry

Vzhledem k odbornému zaměření katedry na demograficko-sociální problematiku ve vztahu k cestovnímu ruchu budou od ZS 2012/2013 pro studenty vypisována, kromě obvyklých témat, také témata bakalářských prací s výše uvedeným zaměřením. Studenti, kteří mají zájem tato témata zpracovávat, budou postupovat takto:

  • Obrátí se na vedoucího práce, který je u tématu uveden a po vzájemné dohodě vedoucí studenta přihlásí.
  • Téma práce musí být zaregistrováno nejpozději do konce zkouškového období 4. semestru studenta tak, jako tomu je u všech témat BP.
  • Jedná se o témata se zaměřením na cestovní ruch zdravotně postižených osob a seniorských cestovní ruch.

 Více informací k odbornému zaměření katedry naleznete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz