Katedra cestovního ruchu
Navigace

8. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu

Katedra cestovního ruchu VŠPJ ve spolupráci s příspěvkovou organizací Vysočina Tourism

pod záštitou Ing. Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj České republiky, Mgr. Zdeňky Horníkové, předsedkyně Podvýboru pro cestovní ruch při Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina a s mediální podporou časopisu COT business

pořádaly 8. ročník mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu", tentokrát na téma

CESTOVNÍ RUCH - DESTINACE - REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Datum konání: 27. - 28. února 2013

Místo konání: budova Vysoké školy polytechnické Jihlava

Cílem konference bylo vytvořit podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry. Přínosem jednání konference byl prostor pro diskusi nad aktuálními problémy cestovního ruchu v destinaci se zaměřením na problematiku regionálního rozvoje. Výstupem konference je recenzovaný sborník příspěvků, které na konferenci zazněly.

Témata konference

  • Cestovní ruch jako důležitý faktor rozvoje regionů
  • Výzkum a analýzy potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu destinace
  • Využití GIS při prostorových analýzách turistických destinací
  • Tvorba turistického produktu destinace
  • Management kvality destinace
  • Inovační procesy při rozvoji a řízení destinace
  • Strategie rozvoje mikroregionů a cestovní ruch
  • České turistické destinace v kontextu evropského prostoru
  • Přeshraniční spolupráce regionů
  • Odborné vzdělání pracovníků v cestovním ruchu jako předpoklad udržitelného rozvoje regionů

Program konference

Sborník z konference

Fotogalerie - 1. den

Fotogalerie - 2. den

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...