International Visegrad Fund

Katedra cestovního ruchu VŠPJ se v roce 2022 podílela na jednom projektu mezinárodního visegradského fondu. Aktuálně katedra projekt Mezinárodního visegrádského fondu neřeší.

1. Tourism for All. Best Practise of V4 Countries

Název projektu:

Tourism for All. Best Practise of V4 Countries

Dotační titul:

International Visegrad Fund

Období realizace:

1. 6. 2021 - 15. 7. 2022

Anotace:

Tento projekt má za cíl propagovat a iniciovat přístupný cestovní ruch v zemích V4. Projekt prezentuje příklady dobré praxe a osvědčená řešení napříč spektrem objektů cestovního ruchu (kulturní a přírodní turistické atrakce, ubytovací a stravovací zařízení, doprava), které by mohla využívat celá řada dalších podniků cestovního ruchu. Projekt také zdůrazňuje budování sociálního povědomí, vytváření udržitelných hodnot a cílů a vytváření sítí a výměnu zkušeností. Projekt vede k rozvoji a vytváření znalostí v oblasti přístupného cestovního ruchu jako jednoho jako důležitého nástroje s vysokou sociální, ekonomickou i zdravotní důležitostí pro místní společnosti.

Hlavní řešitel za VŠPJ:

Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D.

Celková částka:

4 000 EUR

Partneři projektu:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

University of Business in Wrocław, Polsko

University of Pannonia, Maďarsko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko 

Axis Association for Assistance to People with Spinal Cord Injury, Polsko

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401