Napsali o nás: Studenti z Ukrajiny navštívili jihlavskou školu

Již třetím rokem pokračuje spolupráce katedry cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) a Fakulty cestovního ruchu Užhorodské národní univerzity. V letech 2013 a 2014 proběhly každoročně dva týdenní výměnné pobyty studentů a akademických pracovníků obou škol v Jihlavě a v Užhorodu. V letošním roce navštívila skupina ukrajinských kolegů Jihlavu ve dnech 17. – 21. května.

Článek o akci zveřejnil Jihlavský deník.: 

Studenti z Ukrajiny navštívili jihlavskou školu

Jihlava – V Jihlavě proběhl výměnný pobyt studentů a akademických pracovníků Užhorodské národní univerzity na Vysoké škole polytechnické Jihlava v termínu 17. – 21. května 2015. 
Již třetím rokem pokračuje spolupráce katedry cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) a Fakulty cestovního ruchu Užhorodské národní univerzity. V letech 2013 a 2014 proběhly každoročně dva týdenní výměnné pobyty studentů a akademických pracovníků obou škol v Jihlavě a v Užhorodu. V letošním roce navštívila skupina ukrajinských kolegů Jihlavu ve dnech 17. – 21. května. 
Celý pobyt byl organizován jako studentský workshop na téma "Kraj Vysočina a Zakarpatská Ukrajina: Společné rysy a odlišnosti". Účastnilo se jej deset studentů a dvě akademické pracovnice z Užhorodu a jihlavští studenti a učitelé v podobném počtu. Ukrajinská skupina přijela do Jihlavy v neděli 17. května. V doprovodu českých studentek navštívila jihlavskou zoologickou zahradu. V pondělí byl na VŠPJ zahájen společný workshop. Skupinu ukrajinských hostů také přivítal rektor VŠPJ. Po úvodních přednáškách si každý ze čtyř smíšených česko­ukrajinských týmů vylosoval jedno z témat: Gastronomie, Zvyky a tradice, Hlavní kulturní památky a Studium na vysokých školách. Studenti dostali za úkol zpracovat témata během společného pobytu tak, aby čeští studenti z daného týmu prezentovali, co se dozvěděli o Zakarpatí, a ukrajinští studenti naopak zase stejnou problematiku v Kraji Vysočina. Všichni účastníci pak byli přijati představiteli Kraje Vysočina. Tento den byl zakončen prohlídkou historického jádra Jihlavy, kterou připravili studenti VŠPJ. Úterý strávili účastníci na poznávacím výletě v Praze a ve středu navštívili zámek Červená Lhota, Jindřichův Hradec a Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Poslední den workshopu zúčastněné týmy připravovaly prezentace svých témat. Workshop vyvrcholil přehlídkou a vyhlášením vítězné prezentace. 
Podle reakcí účastníků z české i ukrajinské skupiny se společný workshop vydařil. Studenti se vzájemně poznali a mohli se svými kolegy diskutovat nejen o tématech, která řešili v rámci workshopu. 
Stejní studenti a učitelé se znovu setkají na konci srpna, kdy bude jihlavská skupina pobývat v Užhorodu. 
Spolupráce obou vysokoškolských pracovišť je přínosná jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky. Vedle výměny zkušeností a možností přednášek akademiků na partnerské škole vzniká například i bakalářská práce na téma "Zakarpatská Ukrajina jako cílová destinace pro české turisty". 
Ukrajina je, i přes současné události, zemí velmi atraktivní pro české turisty. Češi se zajímají hlavně právě o Zakarpatskou oblast Ukrajiny, která byla v době první republiky součástí Československa. 

scan novinového článku naleznete zde

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz