Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Informace k SZZ

Státní závěrečná zkouška má dvě části - odbornou státní závěrečnou zkoušku a obhajobu bakalářské práce.

Směrnice k SZZ

Okruhy SZZ

Odborná státní závěrečná zkouška pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce 2013/2014 a později

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

  1. Společná programová část – EKONOMIE (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)

  2. Oborová část – skládá se ze dvou bloků:
  • CESTOVNÍ RUCH (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)

Okruhy k odborné státní závěrečné zkoušce platné pro akad. rok 2020/2021

Harmonogram SZZ

  • pro odbornou část SZZ i obhajobu BP v zimním semestru 2020/2021 naleznete zde
  • pro odbornou část SZZ i obhajobu BP v letním semestru 2020/2021 naleznete zde

Další informace

Fotogalerie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz