Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Informace k SZZ

Státní závěrečná zkouška má dvě části - odbornou státní závěrečnou zkoušku a obhajobu bakalářské práce.

Směrnice k SZZ

Okruhy SZZ

Odborná státní závěrečná zkouška pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce 2013/2014 a později

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

  1. Společná programová část - EKONOMIE (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)

  2. Oborová část - skládá se ze dvou bloků:
  • CESTOVNÍ RUCH (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)

Okruhy k odborné státní závěrečné zkoušce platné pro akad. rok 2021/2022

Odborná státní závěrečná zkouška pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce 2020/2021 a později

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí teoretické ekonomie, podnikové ekonomiky, teorie cestovního ruchu a managementu. Tvoří tři obsahově ucelené bloky shrnující určující poznatky z následujících předmětů takto:

  • EKONOMIE A EKONOMIKA: Mikroekonomie, Makroekonomie, Podniková ekonomika 1
  • TEORIE CESTOVNÍHO RUCHU: Základy cestovního ruchu, Teorie služeb cestovního ruchu, Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu
  • MANAGEMENT A MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU: Marketing, Management, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení

Harmonogram SZZ

  • pro odbornou část SZZ i obhajobu BP v zimním semestru 2021/2022 naleznete zde
  • pro odbornou část SZZ i obhajobu BP v letním semestru 2021/2022 naleznete zde

Další informace

Fotogalerie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz