Tvůrčí seminář Interpretace místního dědictví pro studenty oboru Cestovní ruch. Hostem prvního bloku byl architekt David Vávra.

Katedra cestovního ruchu VŠPJ ve spolupráci s neziskovou organizací Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost, připravila na tři jarní páteční dopoledne atraktivní seminář Interpretace místního dědictví.  Kromě odborných přednášek lektorů a zajímavých hostů byla pro studenty oboru Cestovní ruch připravena praktická zadání úkolů, zúčastnění také dostali možnost vyzkoušet si aplikovat získané poznatky o správném prezentování místního dědictví v praxi.

Lektory tvůrčího semináře jsou Mgr. Olga Žampová, ředitelka organizace Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost a Ing. Ladislav Ptáček, předseda Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR a Svazu venkovské turistiky.

„Všude kolem je spousta neobyčejných věcí a příběhů, stačí se pozorně dívat. Jak o nich vyprávět druhým, aby je to bavilo?“ To je společná myšlenka tří bloků semináře. První blok proběhl na VŠPJ v pátek 20. března. Na vysvětlení základních principů interpretace místního dědictví včetně motivace účastníků navázala komentovaná ukázka pořadu Šumná města a diskuse o tom, jak jsou v něm použity principy interpretace a efektivní komunikace. Hostem této části semináře byl nezaměnitelný průvodce po Šumných městech - architekt a herec David Vávra.

Další dva bloky semináře následovaly 3. a 17. dubna. Druhý blok byl zaměřený zejména na správnou koncepci poskytovaného výkladu s ohledem na jeho srozumitelnost pro publikum. Na posledním semináři probíhaly mj. i prezentace studentů a jejich evaluace. Právě získání zpětné vazby od publika bylo studenty hodnoceno jako velmi přínosné pro jejich další praxi.

Za absolvování všech tří kurzů získali účastníci osvědčení vydané Sdružením pro interpretaci místního dědictví ČR.

Bližší informace o tvůrčím semináři jsou k dispozici na webových stránkách katedry cestovního ruchu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz