Mezinárodní konference o cestovním ruchu v Jihlavě již po desáté

„Významným mezníkem se pro nás stal rok 2014, kdy byl sborník příspěvků z 9. ročníku této konference, pořádané na téma Cestovní ruch a jeho dopady na společnost, zaevidován v databázi Web of Science americké firmy Thomson Reuters. I letošní konferenční příspěvky projdou náročným recenzním řízením a sborník z 10. konference bude opět předložen k indexaci do této akademickými a vědeckými pracovníky světově uznávané databáze,“ dodává s uspokojením Eva Janoušková, vedoucí katedry cestovního ruchu jihlavské polytechniky.

10. ročník konference proběhne pod záštitou ministryně pro místní rozvoj České republiky Karly Šlechtové a radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Kraje Vysočina Marie Kružíkové.

Při slavnostním zahájení konference v aule vysoké školy bude rektorem VŠPJ udělena medaile „Stříbro Vysočiny“. Stane se tak teprve podruhé v desetileté historii školy. Medaile vyjadřuje ocenění osobností, které se zasloužily o šíření vzdělanosti a akademických svobod a zejména o rozvoj Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Mezi více než stovkou přihlášených účastníků konference jsou zástupci vysokých škol, veřejné sféry i podnikatelů v cestovním ruchu z České republiky a ze zahraničí. V rámci plenárního zasedání přednese svůj příspěvek například generální ředitelka CzechTourism Monika Palatková, prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Roman Škrabánek nebo předseda Fóra cestovního ruchu ČR Viliam Sivek. Mezi zahraničními hosty jsou zástupci partnerských vysokých škol VŠPJ jako například vídeňské University of Applied Sciences for Management and Communication Austria nebo Uzhorod National University, University of Pannonia, Jagiellonian University, University of Business in Wroclaw, Univerzity Komenského v Bratislavě a další.

Na druhý den konference je pro účastníky připravena terénní exkurze historickým centrem města Jihlava organizovaná spolupořadatelem konference, příspěvkovou organizací Vysočina Tourism.

Jihlavská mezinárodní konference „Aktuální problémy cestovního ruchu“ se za deset let stala tradiční akcí, na které se setkávají osobnosti, které působí v různých oblastech oboru cestovní ruch. Přístupná je také studentům. Od roku 2010 je pravidelně součástí konference studentská sekce, kde využívají prostor k prezentaci svých projektů studenti bakalářských a magisterských oborů vysokých škol, studenti doktorských programů, ale také týmy ze středních škol zaměřených na cestovní ruch.

Více informací o konferenci naleznete na stránkách katedry cestovního ruchu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz