Na VŠPJ proběhne druhý výměnný pobyt studentů oboru cestovní ruch z Užhorodu

Studentům z obou zemí je nabízena možnost získat zahraniční zkušenosti a kontakty nejen s kolegy s partnerské školy, ale i s podnikateli a pracovníky, kteří přímo působí v cestovním ruchu. Spolupráce probíhá formou výměnných studentských pobytů a prozatím se jeví jako velmi úspěšná. V květnu 2013 pobývala skupina deseti ukrajinských studentů a dvou učitelů v Jihlavě. V září téhož roku navštívila stejně strukturovaná skupina jihlavské polytechniky Užhorod. Po prvních zkušenostech bylo mezi pedagogy obou škol dohodnuto, že v dalších letech bude ideální koncipovat výměnný pobyt jako mezinárodní workshop, zaměřený na aktuální problematiku cestovního ruchu. Studenti se tak aktivně zapojí do programu v průběhu celého pobytu a budou mít příležitost se lépe poznat.

V posledním květnovém týdnu letošního roku proběhne na VŠP Jihlava workshop na téma „Místa UNESCO v České republice“. Smíšené česko – ukrajinské studentské týmy se budou zabývat cestovním ruchem v pěti vybraných místech UNESCO. Pro účastníky je připravena návštěva Prahy, Kutné Hory, Třebíče, Telče a Zelené Hory. Poslední den workshopu budou týmy prezentovat výsledky svých výzkumů a bude vybrána nejlepší z těchto prezentací. Studenti VŠPJ by měli, pokud bezpečnostní situace na Ukrajině dovolí, navštívit Užhorod v prvním týdnu v září 2014.  

Již několik let trvá spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Ukrajina je, i přes současné události, zemí velmi atraktivní pro české turisty. Češi se zajímají hlavně právě o Zakarpatskou oblast Ukrajiny, která byla v době „První republiky“ součástí Československa. Společné workshopy studentů obou vysokých škol jsou plánovány také v dalších letech.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz