Expedice Kuba 2013

Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava opět připravila pro zájemce z řad studentů možnost zúčastnit se odborné expedice na Kubu.

Studenti oboru Cestovní ruch absolvují v rámci studia kromě praxí ve firmách také terénní praxe. Vedle odborných znalostí tak prohlubují svoje organizační a průvodcovské schopnosti a ověřují si jazykovou vybavenost. Jejich cesty směřují do řady evropských států. Mezi studenty je řada těch, kteří projevují zájem o poznání mimoevropských destinací. Pro opravdu nadšené zájemce začala katedra před několika lety připravovat možnost dobrovolné terénní praxe na Kubě. Poprvé se tato akce uskutečnila koncem roku 2010 a setkala se u zúčastněných studentů s velkým úspěchem.

Kuba je významnou turistickou destinací v karibské oblasti. Má ideální přírodní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a bohaté kulturní dědictví. V posledních letech na ostrově probíhají významné ekonomické změny, které ovlivňují také politickou situaci. Rok od roku roste počet zahraničních návštěvníků, zejména z Kanady, Španělska, Francie, Německa a Ruska. Roste i počet klientů z České republiky. Lze očekávat, že naše cestovní kanceláře budou upřednostňovat zaměstnance s osobní zkušeností a kontakty v cílové zemi.

Odlet na třicetidenní pobyt na Kubě je naplánován na 16. ledna 2013. Studenti projedou za měsíc pobytu po ostrově více než 5000 kilometrů.

Program terénní praxe je připravován s pomocí kubánských univerzit v Santiagu a v Sanctí Spiritu.  Na přípravě se podílí také největší kubánská cestovní kancelář CUBANACAN. Pod odborným vedením účastníci navštíví například největší koloniální komplex Latinské Ameriky v Havaně a také všech devět míst, zapsaných na Kubě do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V národních parcích se seznámí se všemi středoamerickými ekosystémy od korálových ostrovů až po tropické deštné lesy na východě ostrova. Při pobytu členů expedice v hotelích nejvyšší kategorie nadnárodních řetězců jsou připraveny besedy s vedoucími pracovníky těchto hotelů a také přednáška ředitele agentury CUBANACAN o organizaci cestovního ruchu, který je nyní nejdůležitějším kubánským ekonomickým odvětvím.

Příprava na cestu trvá téměř rok. Studenti obdrželi seznam literatury k prostudování. Zvolili si téma, které budou v průběhu expedice zpracovávat (některé příklady témat: „Národní park “Las Terazas” z hlediska cestovního ruchu“, „ Cayo Coco a Cayo Brujas - nové turistické destinace zaměřené na zahraniční klientelu“, „Baracoa - město zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO“). Téma zpracují tak, aby bylo připraveno k odborné prezentaci. Výstupem budou, stejně jako při expedici v roce 2010, také bakalářské práce.

Malou "ochutnávku" z minulé expedice naleznete zde, zde a zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz