Seminář Aktuální problémy průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v České republice

Dne 10. září 2012 uspořádala katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava diskusní seminář na téma „Aktuální problémy průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v ČR“. Jedním z hlavních podnětů pro uspořádání debaty se stala petice „Konec českých průvodců“, kterou vypracovalo a zveřejnilo Sdružení průvodců za podpory Asociace průvodců ČR. Od novely Živnostenského zákona ke dni 1. 7. 2008, kterou došlo k přeřazení průvodcovské činnosti z živností vázaných na živnost ohlašovací volnou, může v České republice průvodcovskou činnost vykonávat v podstatě každý. Návštěvníkům jsou poskytovány služby nekvalifikovanými průvodci nebo řidiči autobusů, kteří nemají nejzákladnější znalosti českých reálií. Stanoviště „černých průvodců“ je přímo před pražskou Staroměstskou radnicí. Situaci je nutno urychleně řešit, protože za stávající situace vznikají škody:

1. Kulturně poznávací: Nemáme moře ani Alpy, máme množství přírodních a uměleckých památek. Musíme umět ukázat turistům jejich význam a hodnotu tak, aby se jim zde líbilo a přijeli znovu. Nekvalifikovaní průvodci to nedokáží, často vykládají nesmysly a poškozují jméno České republiky.

2. Hospodářské: Cizí průvodci a neoprávnění čeští průvodci neplatí daně.

3. Sociální: V důsledku působení neoprávněných průvodců naši průvodci nemají práci. I když je to početně malá skupina, i její problémy by se měly řešit.

Na základě konzultací problematiky průvodcovské činnosti s poslankyní Ing. Janou Fischerovou,Csc., členkou Podvýboru pro cestovní ruch parlamentního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a se senátorem RNDr. Milošem Vystrčilem nabídla Vysoká škola polytechnická Jihlava prostor k prodiskutování současné situace českých průvodců.

Diskuse se zúčastnili hosté z Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, zástupci Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace průvodců ČR, Sdružení průvodců, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu a také představitelé akademické sféry.

Z průběhu a výsledků diskuse vyplynuly následující závěry:

  • Jako nezbytné se jeví rozdělit současnou volnou živnost „Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“ na dvě povolání - vedoucí zájezdu a průvodce. Obě povolání mají některé společné znaky, ale daleko více rozdílů. Touto změnou dojde také ke sjednocení se stanovisky evropských a světových profesních organizací. V Evropě existuje European Federation of Tourist Guide Associations (FEG) a International Association of tour manager (IATM). Tyto organizace vydaly společné prohlášení, ve kterém podrobně vysvětlují rozdíl mezi vedoucím zájezdu (tour manager) a průvodcem (tourist guide).

  • V souvislosti se změnami zákona by bylo vhodné provést úpravy, které celkově zlepší podmínky průvodců i cestovních kanceláří a cestovních agentur v ČR.
  • Kontrolní činnost v oblasti průvodcovské činnosti v ČR v současné době nefunguje. Je nutné stanovit podmínky pro výkon povolání i podmínky kontroly (ideálně včlenit do právě vznikající novely Zákona č. 159/1999 Sb, o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu).

  • K řešení výše uvedených problémů bylo navrženo vytvořit pod záštitou Podvýboru pro cestovní ruch Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny pracovní skupinu, složenou ze zástupců příslušných ministerstev, profesních organizací a akademické sféry.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz