Katedra cestovního ruchu

Garantovaný studijní program

Cestovní ruch

Vedení a sekretariát katedry

Studium programu Cestovní ruch je zakončeno státní zkouškou ze studijního programu a obhajobou bakalářské práce - další informace naleznete v menu Státní závěrečené zkoušky. Bližší informace ke studijnímu programu naleznete v menu Studium.

Výuka je zajišťována akademickými pracovníky katedry, externími učiteli z jiných vysokých škol a odborníky z praxe. Katedra spolupracuje s obdobně zaměřenými katedrami v České republice i v zahraničí a podílí se na zajišťování domácí a zahraniční praxe studentů.

Cestovní kancelář Vysoké školy polytechnické Jihlava

Povinnou praxi mohou studenti absolvovat také ve školní cestovní kanceláři. VŠPJ je od 7. 3. 2008 vlastníkem koncese na provozování cestovní kanceláře. Kancelář při VŠPJ byla zřízena za účelem vytvoření prostředí pro získání praktických zkušeností našich studentů v oboru a organizace terénních výukových praxí studentů bakalářského programu Cestovní ruch.

Významné počiny

Cestovatelské promítání

Katedra cestovního ruchu pořádá akce cestovatelského promítání, které se konají v průběhu akademického roku jednou za měsíc na půdě naší školy, vždy ve středu od 18 hodin.

Mezinárodní den průvodců

VŠPJ se připojuje k celostátní akci, kterou každoročně organizuje Asociace průvodců ČR u příležitosti Mezinárodního dne průvodců v řadě měst České republiky. Mezinárodní den průvodců přináší do Jihlavy bezplatné komentované prohlídky města. Provádějí studenti i pedagogové z Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Členství v organizacích

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401