Studijní pobyty

Studenti programu Cestovní ruch povinně absolvují v rámci studia praxe ve firmách a také terénní výukové praxe. Vedle odborných znalostí tak prohlubují svoje organizační a průvodcovské schopnosti a ověřují si jazykovou vybavenost. Jejich cesty směřují především do evropských států.

Mezi studenty je řada těch, kteří projevují hlubší zájem o poznání atraktivních destinací. V letech 2012 až 2014 se například účastnili tzv. Intenzivních programů ERASMU.

Pro opravdu nadšené zájemce začala Katedra cestovního ruchu VŠPJ před několika lety připravovat možnost dobrovolné terénní praxe na Kubě. Poprvé se tato akce uskutečnila koncem roku 2010 a setkala se u zúčastněných studentů s velkým úspěchem. Další pětitýdenní expedici na Kubu absolvovali studenti oboru Cestovní ruch na přelomu ledna a února v letech 2013, 2015, 2017 a 2020.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401