Studijní pobyty

Studenti programu Cestovní ruch povinně absolvují v rámci studia praxe ve firmách a také terénní výukové praxe. Vedle odborných znalostí tak prohlubují svoje organizační a průvodcovské schopnosti a ověřují si jazykovou vybavenost. Jejich cesty směřují především do evropských států.

Mezi studenty je řada těch, kteří projevují hlubší zájem o poznání atraktivních destinací. Studenti cestovního ruchu se účastní výukových pobytů a stáží v rámci programu ERASMUS.

Pro opravdu nadšené zájemce začala Katedra cestovního ruchu VŠPJ před několika lety připravovat možnost dobrovolné terénní výukové exkurze na Kubě. Poprvé se tato akce uskutečnila koncem roku 2010 a setkala se u zúčastněných studentů s velkým úspěchem. Další pětitýdenní expedici na Kubu absolvovali studenti oboru Cestovní ruch na přelomu ledna a února v letech 2010, 2013, 2015, 2017 a 2020.

V roce 2022 byla realizováná pilotní terénní výuková exkurze v Mexiku.

Fotografie z exkurzí jsou k náhlednutí ve fotogalerii Katedry cestovního ruchu VŠPJ, případně na Facebooku a Instagramu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401