• Cestovní ruch jako důležitý faktor rozvoje regionů
 • Výzkum a analýzy potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu destinace
 • Využití GIS při prostorových analýzách turistických destinací
 • Tvorba turistického produktu destinace
 • Management kvality destinace
 • Inovační procesy při rozvoji a řízení destinace
 • Strategie rozvoje mikroregionů a cestovní ruch
 • České turistické destinace v kontextu evropského prostoru
 • Přeshraniční spolupráce regionů
 • Odborné vzdělání pracovníků v cestovním ruchu jako předpoklad udržitelného rozvoje regionů

=============================================================================

Přislíbené plenární přednášky

 • Ing. Jaromír Beránek (ředitel MAG Consulting s.r.o.): Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu
 • Ing. Tomáš Čihák (ředitel Vysočina Tourism): Vysočina Tourism – činnost destinační společnosti v kontextu nestabilních podmínek v ČR
 • Ing. Jana Fischerová, CSc. (poslankyně PČR): České turistické destinace v kontextu evropského prostoru
 • Alena Horáková (ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy): Systém řízení destinace v Pardubickém kraji, představení destinace
 • Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (VŠP Jihlava, odborný garant konference): Ekonomická situace České republiky - regionální rozvoj - cestovní ruch z pohledu geografa
 • Doc. Jana Kučerová (UMB B. Bystrica): Inovatívny marketing z pohľadu hodnot a princípov udržateľného rozvoja cestovného ruchu v stredisku Donovaly
 • Ing. Miloš Vajner (ředitel Centrum Babylon Liberec): Současná krize v cestovním ruchu, nutnost inovace myšlení, slevové portály, manažerský pohled na dumping,  kvalitou k přežití
 • Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu): Destinace jako produkt cestovního ruchu
 • Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (Masarykova Univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta): Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu regionu Jihovýchod - teoreticko-metodické přístupy a praktické výsledky

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401