Conference programme

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE, středa 27. února 2013

 

Plenární zasedání, dopolední část - aula VŠPJ

(moderuje: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.)

9:30 - 11:30

Ing. Tomáš Čihák

Vysočina Tourism – činnost destinační společnosti v kontextu nestabilních podmínek v ČR

Vysočina Tourism

Alena Horáková

Systém řízení destinace v Pardubickém kraji, představení destinace

Destinační společnost Východní Čechy

Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu regionu Jihovýchod - teoreticko-metodické přístupy a praktické výsledky

MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Ekonomická situace České republiky - regionální rozvoj - cestovní ruch z pohledu geografa

Vysoká škola polytechnická Jihlava

RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc.

Aktuální problémy průvodců cestovního ruchu a návrh na jejich řešení

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

Plenární zasedání, odpolední část - aula VŠPJ

(moderuje: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.)

12:00 - 13:30

Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.

Destinace jako produkt cestovního ruchu

Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Ing. Miloš Vajner

Současná krize v cestovním ruchu, nutnost inovace myšlení, slevové portály, manažerský pohled na dumping,  kvalitou k přežití

Centrum Babylon Liberec, Bohemia Hotel Club & Golf

Doc. Ing. Jana Kučerová, PhD.

Inovatívny marketing z pohľadu hodnot a principov udržateľného rozvoja cestovného ruchu v stredisku Donovaly

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

Ing. Jana Fischerová, CSc.

České turistické destinace v kontextu evropského prostoru

poslankyně PČR

 

 

Sekce 1 - aula VŠPJ (moderuje: RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc.)

14:30 - 14:45

Ing. Vladimír Mikule, Ph.D.,

Ing. Libor Sládek, Ph.D.

IP 2012 "Eco-agritourism"

Mendelova univerzita v Brně

14:45 - 15:00

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

Vnímání destinace cestovního ruchu vybranými aktéry - metodické přístupy

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

15:00 - 15:15

Mgr. Lukáš Novotný

Cross-Border Tourism in the Czech-Saxon Borderland

Univerzita J. A. Komenského Praha

15:15 - 15:30

Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

Jazyková bariéra ve službách cestovního ruchu v ČR

Vysoká škola ekonomická v Praze

15:30 - 15:45

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.

Rozvoj mikroregionu v kontextu strategického řízení s podporou marketingových aktivit (mikroregion Dolní Berounka, MAS Karlštejnsko, o.s.)

Univerzita J. A. Komenského Praha

15:45 - 16:00

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

Analýza potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu destinace - Jordánsko

Univerzita J. A. Komenského Praha

16:00 - 16:15

Mgr. Daniel Michniak, PhD.

Možnosti hodnotenia dopravnej dostupnosti z hľadiska jej vplyvu na rozvoj cestovného ruchu (na príklade slovensko-poľského pohraničia)

Geografický ústav SAV

16:15 - 16:30

PhDr. Stanislava Hralová, Ph.D.

Erasmus Contribution to Cross-border Cooperation among Regions

Vysoká škola polytechnická Jihlava

16:30 - 16:45

Mgr. Věra Fišerová

Využití principů prevence zdraví v cestovním ruchu

Vysoká škola hotelová v Praze 8

16:45 - 17:00

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

Current radically transformation of legislation of tourism

Univerzita J. A. Komenského Praha

17:00 - 17:15

Mgr. Marcin Popiel,

Kamila Ziółkowska - Weiss

Tourism as an important factor and a main element of regional development strategy for selected villages of Little Beskids mezoregion on the example of the Czernichów municipality

Pedagogical University in Cracow

 

17:15 - 17:30

Łukasz

Mróz, Franciszek Mróz

The status and prospect of development of the way of St. James in Czech republick and Poland

Jagiellonian University in Krakow

 

 

Sekce 2  - posluchárna P3 VŠPJ (moderuje: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.)

14:30 - 14:45

Ing. Marie Slabá, Ph.D.

Analysis of development of tourism region Šumava

VŠTE v Českých Budějovicích

14:45 - 15:00

Ing. Martin Maršík, Ph.D.

Analýza stavu IDS Jihočeského kraje

VŠTE v Českých Budějovicích

15:00 - 15:15

PhDr. Otto Čačka

Nové psychologické koncepce o formování jedinečných charakteristik obyvatel odlišných regionů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

15:15 - 15:30

Ing. Věra Levičková, Ph.D.

Úspěšné podnikání v cestovním ruchu předpokládá ekonomickou zdatnost pracovníků

Vysoká škola hotelová v Praze 8

15:30 - 15:45

Ing. Eliška Smotlachová

Specifické náklady v hotelnictví z pohledu daně z příjmů

Vysoká škola hotelová v Praze 8

15:45 - 16:00

Dr. Ing. Sylva Skupinová

Ing. Eliška Smotlachová,

Ing. Kristýna Poskočilová

Důvody očišťování časových řad od sezónní složky v účetnictví vybraného hotelu v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze 8

16:00 - 16:15

Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

Cestovní ruch jako důležitý endogenní faktor rozvoje regionů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

16:15 - 16:30

Mgr. Anica Djokić, MBA

Hotel Companies Impacts in Secondary Destinations

Vysoká škola polytechnická Jihlava

16:30 - 16:45

Mgr. Peter Kubica

Žilinský kraj templárov

Žilinský samosprávny kraj

16:45 - 17:00

Ing. Jiří Dušek, Ph.D.,

Doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.

Impulsní centra jako impuls regionálního rozvoje?

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

17:00 - 17:15

Hana Havlíková, Kateřina Mirská, Magdalena Zářecká

Výzkum cestovního ruchu ve zvláště chráněném území

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

Sekce 3  - učebna U17 (moderuje: Mgr. Martina Černá, Ph.D.)

14:30 - 14:45

Ing. Miroslav Mačák

Hanácký cestovatel

Region Haná o.s.

14:45 - 15:00

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Projekt Most k partnerství - VŠPJ tvoří síť na katedře cestovního ruchu VŠPJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava

15:00 - 15:15

Mgr. Štefánia Nováková,

Mgr. Bibiána Miščíková

Analýza potenciálu cestovného ruchu v modelovom území Pieniny

Prešovská univerzita v Prešove

15:15 - 15:30

Mgr. Emília Sabolová

Vybrané teoretické východiská a aspekty trvalo udržeteľného cestovného ruchu v kontraste s masovým cestovným ruchom v regióne

Prešovská univerzita v Prešove

15:30 - 15:45

Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc.

Genius loci a kulturní hybridizace jako inovační impulzy rozvoje cestovního ruchu

Prešovská univerzita v Prešove

15:45 - 16:00

Mgr. Bibiána Miščíková

Vývoj zahraničnej návštevnosti mesta Prešov - trendy a perspektívy v cestovnom ruchu

Prešovská univerzita v Prešove

16:00 - 16:15

Mgr. Denisa Gujdová

Cestovný ruch ako dôležitý faktor rozvoja regiónu

Prešovská univerzita v Prešove

16:15 - 16:30

Ing. Tomáš Gajdošík,

Doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.

Kooperatívny manažment a marketing cieľového miesta ako faktor zvyšovania ekonomických účinkov cestovného ruchu

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

16:30 - 16:45

Ing. Zuzana Lencsésová,

Doc. Ing. Jana Kučerová PhD.

Rozvoj produktu cestovného ruchu v stredisku Donovaly

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

16:45 - 17:00

Doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.

Ciele a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

17:00 - 17:15

Ing. Kristína Pompurová, PhD.

Prieskum požiadaviek obyvateľov Vyšehradskej štvorky ako návštevníkov v cestovnom ruchu na cieľich cestovania a pobytu

 

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

17:15 - 17:30

Mgr. Ivana Šimočková,

Doc. Ing. Vanda Maráková, PhD., Ing. Kristýna Pompurová, PhD.

Vnímaný imidž Slovenska z pohľadu návštevníkov hlavných zdrojových trhov

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401