Program konference

Středa 28. 02. 2018                                                                     

08:00 – 09:00     Prezence                                                          

09:00 – 09:30     Slavnostní zahájení                                       

09:30 – 11:30     Plenární zasedání                                         

11:30 – 12:00     Přestávka na občerstvení                          

12:00 – 13:30     Jednání v sekcích                                           

13:30 – 14:00     Oběd

14:15 – 19:00     Terénní exkurze, organizována příspěvkovou organizací Vysočina Tourism (Třebíč)

19:00 – 22:00     Společenský večer s rautem, restaurace La Oliva (trasa)

Program terénní exkurze

Čtvrtek 01. 03. 2018

09:00 – 11:00     Jednání v sekcích

09:00 – 11:00     Posterová prezentace

11:00 – 11:30     Přestávka na občerstvení

11:30 – 13:30     Jednání v sekcích

13:30 – 14:00     Oběd

Program konference

Na konferenci vystoupí např.:

  • Dr Rob Davidson (MICE Knowledge, Spojené království)
  • doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
  • Ing. Roman Škrabánek (AČCKA, Česká republika)
  • RNDr. Leoš Štefka (CHKO Moravský Kras, Česká republika)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401