Profi GO - turistický produkt 2014

V rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2014 (16. – 19. ledna 2014) se uskutečnil 20. ročník soutěže talentů pro cestovní ruch PROFI GO 2014.

Soutěž organizuje společnost EfektMediA ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a je určena studentům odborných škol. Jejím cílem je podpora k uplatnění v oblasti cestovního ruchu.

Jednou ze soutěží je soutěž o nejlepší turistický produkt k podpoře cestovního ruchu v daném regionu. Úkolem studentů bylo zpracovat „turistický produkt“ v podobě „produktového balíčku“ podle stanovených kritérií (realizovatelná kombinace základních a doplňkových služeb za souhrnnou cenu). Soutěžní práce hodnotila porota složená z odborníků z oblasti cestovního ruchu a hlavními kritérii hodnocení byla komplexnost, atraktivita a realizovatelnost zpracovaného turistického produktu.

Soutěže Profi Go 2014 – turistický produkt se na podnět minuloroční účastnice z naší školy Ley Chatrné, zúčastnil také tým studentů oboru Cestovní ruch na VŠPJ. Svůj produkt před publikem obhajovali Lenka Příleská a Roman Rouchovanský. Výborně reprezentovali naši školu a umístnili se na krásném 2. místě. Srdečně gratulujeme!


Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401