Katedra cestovního ruchu
Navigace

Pokyny pro autory

Abstrakt příspěvku zašlete nejpozději do 29. listopadu 2024 prostřednictvím registračního formuláře v sekci "Registrace účastníků". Pokud jste se registrovali již dříve, zašlete abstrakt na e-mailovou adresu konferencecr@vspj.cz. Oznámení o akceptaci abstraktu obdržíte do 21. prosince 2024.

Při zpracování abstraktu příspěvku respektujte stanované požadavky:

  • 150 až 250 slov
  • název příspěvku v jazyce příspěvku a v angličtině
  • celkový účel studie a výzkumné problémy, které jste zkoumali
  • základní návrh studie
  • hlavní zjištění nebo trendy nalezené v důsledku Vaší analýzy
  • stručné shrnutí Vašich interpretací a závěrů

Příspěvek v plném znění (v jazyce českém, slovenském, anglickém) zašlete nejpozději do 7. února 2025 na e-mailovou adresu konferencecr@vspj.cz

 Požadujeme příspěvek v elektronické podobě.

 Pro zpracování příspěvku použijte šablonu (ke stažení zde).

Organizátoři konference si vyhrazují právo provést výběr, které příspěvky budou publikovány. Publikovány budou pouze příspěvky, které souvisí s tematikou akce a úspěšně projdou recenzním řízením. Příspěvky budou následně zveřejněny ve sborníku z konference, který bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s). Vybrané příspěvky budou publikovány v odborném elektronickém časopisu Studia Turistica (více informací studiaturistica.cz).

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...