Katedra cestovního ruchu
Navigace

9. mezinárodní konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU

Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava

a příspěvková organizace Vysočina Tourism

pořádaly

pod záštitou ministra pro místní rozvoj České republiky

a hejtmana Kraje Vysočina,

s mediální podporou časopisu COT business

9. ročník mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu"

na téma

CESTOVNÍ RUCH A JEHO DOPADY NA SPOLEČNOST

Datum konání: 26. - 27. února 2014

Místo konání: budova Vysoké školy polytechnické Jihlava

Cílem konference bylo vytvořit podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry. Přínosem konference byl prostor pro diskusi nad aktuálními problémy cestovního ruchu se zaměřením na problematiku dopadů cestovního ruchu na současnou společnost.

Témata konference:

  • Dopady cestovního ruchu na životní prostředí
  • Dopady cestovního ruchu na současnou společnost
  • Dopady rozvoje cestovního ruchu na ekonomickou situaci v destinaci
  • Cestovní ruch jako nástroj pomoci (dobrovolnický cestovní ruch)
  • Vzdělávací funkce cestovního ruchu
  • Úloha veřejného a soukromého sektoru v plánování a řízení cestovního ruchu
  • Reakce podniků cestovního ruchu na změny v poptávce (nové trendy)
  • Best practices - přínosy rozvoje cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni

Program konference

Sborník z konference

Fotogalerie - 1. den

Fotogalerie - 2. den

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...