Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 19. 3. 2012 12:52
Autor: Kateřina Krejčí

Výuka a předměty

Výuka je zajišťována akademickými pracovníky katedry, externími učiteli z jiných vysokých škol a odborníky z praxe. Katedra spolupracuje s obdobnými katedrami v České republice i v zahraničí a podílí se na zajišťování domácí a zahraniční praxe studentů. Rovněž zajišťuje zkoušky průvodců cestovního ruchu pro veřejnost.

Podrobnější informace o studijních plánech naleznete zde.

---------------------------------------------------

Pokyny k přestupu z jedné formy studia na druhou

Z prezenční formy na kombinovanou: veškeré informace naleznete zde

Z kombinované formy na prezenční: veškeré informace naleznete zde

---------------------------------------------------

Semináře a přednášky

Součástí výuky jsou také mimořádné semináře nebo přednášky odborníků z praxe, které jsou organizovány podle aktuální situace v oboru, vhodné nabídky partnerů, zájmu studentů apod.

  • Dne 31. 10. 2011 proběhly na VŠPJ semináře pro studenty na téma "Databáze výzkumů a analýz agentury CzechTourism". Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, jakožto ústřední orgán státní správy ČR ve věcech cestovního ruchu.

    Semináře vedli pracovníci agentury Ing. Jan Otava a Ing. Markéta Vogelová. Studenti se dozvěděli, jaké možnosti poskytuje Databáze výzkumů a analýz agentury CzechTourism, jak pracovat s informační službou student@czechtourism.cz, jak se na výzkumu cestovního ruchu podílí agentura CzechTourism a kde je možné se s výsledky její práce seznámit. Dále byly studentům poskytnuty aktuální informace o základních statistických ukazatelích a o současných trendech v cestovním ruchu.
    Pracovníci agentury seznámili studenty s podmínkami celostátní soutěže o nejlepší bakalářskou práci v oboru cestovní ruch. Fotografie naleznete níže.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...