Studenti a akademici Vysoké školy polytechnické Jihlava provázeli zájemce centrem Jihlavy

V sobotu 23. února pozvala Vysoká škola polytechnická Jihlava s Turistickým informačním centrem Jihlava širokou veřejnost na bezplatné komentované prohlídky historického centra města Jihlavy. Proběhly celkem 3 prohlídky. První prohlídka, zaměřená na rodiny s dětmi, se konala v 10:00, průvodci byli studenti VŠPJ. Děti dostaly na začátku trasy hrací karty a na základě získaných informací je vyplňovaly. V závěru prohlídky byly děti za správné odpovědi odměněny drobnými dárky.  

Zbylé prohlídky, v 13:00 a 14:00, vedli akademičtí pracovníci VŠPJ z Katedry cestovního ruchu. Součástí první odpolední prohlídky byla návštěva podzemí a při druhé prohlídce navštívili účastníci Jihlavské Kolektory. Přibližně v  18:00 se průvodci rozloučili s posledními účastníky komentovaných prohlídek v budově VŠPJ.

Komentovaných prohlídek města se zúčastnilo přibližně 100 návštěvníků.

VŠPJ děkuje vedení Turistického informačního centra Jihlava a městu Jihlava, které umožnilo bezplatný vstup do vybraných památek.

Aktuality

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz