Publikační činnost

Zobrazuje se veškerá publikační činnost pracovníka včetně děl vzniklých mimo Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Článek v databázi Web of Science

2022

Scholz, P., Červová, L., Janeček, P., & Linderová, I. (2022). Green Management Implementation – a Case of the Bulgarian Hotel Market. E+M Ekonomie a Management, 25(1), 177-197. doi: 10.15240/tul/001/2022-1-011

2021

Rončák, M., Scholz, P., & Linderová, I. (2021). Safety Concerns and Travel Behavior of Generation Z: Case Study from the Czech Republic. Sustainability, 13(-), 13439. doi: 10.3390/su132313439
Linderová, I., Scholz, P., & Almeida Castanheira, N. (2021). Attitudes of Local Population of Tourism Development Impacts: Evidence from Czechia. Frontiers in Psychology, 12(-), 684773. doi: 10.3389/fpsyg.2021.684773
Mróz, F., Krogmann, A., Magdaléna, N., & Oremusová, D. (2021). Religious and museum tourism to Museum of the Holy FatherJohn Paul II Family Home in Wadowice (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(4), 145-162. doi: 10.24917/20801653.354.9

2020

Scholz, P., Linderová, I., & Konečná, K. (2020). Green Management Tools as a Way to Sustainable Behaviour in the Hotel Industry. Case Study from Czechia. Sustainability, 12(23), -. doi: 10.3390/su122310027
Linderová, I., Scholz, P., & Almeida Castanheira, N. (2020). Quality Assessment of Selected Restaurant Services Using the Mystery Shopping Method: Case Study of Portugal. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 10(2), 298-304.

2019

Švec, R., Navrátil, J., Picha, K., Buchecker, M., Martinat, S., Březinová, M., & Knotek, J. (2019). Visitors' preferences of renewable energy options in "green" hotels. RENEWABLE ENERGY, 138(August 2019), 1065-1077. doi: 10.1016/j.renene.2019.02.043
Linderová, I., & Scholz, P. (2019). Tourism Facilities Accessibility in Context of Social Tourism Support: Evidence from the Czech Republic. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, 9(1), 279-283.

2018

Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2018). DISPARITIES IN TOURISM DEMAND OF UNESCO DESTINATIONS. Amfiteatru Economic, 20(Special 12), 1040-1054. doi: 10.24818/EA/2018/S12/1040

Článek v databázi SCOPUS

2022

Pompurová, K., Šebová, Ľ., & Scholz, P. (2022). Reimagining the tour operator industry in the post-pandemic period: Is the platform economy a cure or a poison?. Cogent Business & Management, 9(2), 1-16. doi: 10.1080/23311975.2022.2034400

2021

Scholz, P., Linderová, I., & Janeček, P. (2021). Hotel Guest Satisfaction and Service Quality: Evidence from Czech Safari Hotel. Quality - Access to Success, 22(185), 212-219. doi: 10.47750/QAS/22.185.28
Scholz, P., & Vespalec, T. (2021). Mujeres en los partidos de fútbol. Estudio de caso en la República Checa. SPORT TK-REVISTA EUROAMERICANA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, 10(2), 176-193. doi: 10.6018/SPORTK.489101

2020

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2020). Monitoring of visitors as a tool of protected areas management. Academica Turistica, 13(1), 67-79. doi: 10.26493/2335-4194.13.67-79
Scholz, P., Janeček, P., & Linderová, I. (2020). Applying environmental measures as a part of social responsibility: the example of a Czech hotel chain. Acta Turistica, 32(1), 7-38. doi: 10.22598/at/2020.32.1.7
Hurych, E., & Scholz, P. (2020). Czech football fans and some aspects of their declared and applied approaches. Journal of Physical Education and Sport, 20(6), 3377. doi: 10.7752/jpes.2020.06457
Pompurová, K., Sokolová, J., & Cole, D. (2020). Domestic Volunteer Tourism Demand in Slovakia. European Journal of Tourism Research, -(25), 2509.
Pompurová, K., Sokolová, J., Cole, D., Marčeková, R., & Kožiak, R. (2020). Are visitors interested in volunteer tourism? Evidence from Slovakia. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 3339-3353. doi: 10.9770/jesi.2020.7.4(50)
Scholz, P. (2020). Отношение зрителей женского футбола к неспортивному поведению на чешском футбольные стадионы. Теория и практика физической культуры, 4(4), 75-76.
Scholz, P. (2020). Female Visitors and Their Behavior at Football Stadiums: Czechia Case Study. Journal of Physical Education and Sport, 20(4), 1803-1808. doi: 10.7752/jpes.2020.04244
Scholz, P. (2020). Development of Football Fandom after 1989: Evidence from Czechia. Annals for Istrian and Mediterranean Studies. Series Historia et Sociologia, 30(2), 323-340. doi: 10.19233/ASHS.2020.20

2019

Scholz, P., & Vespalec, T. (2019). Inside Slavia´s supporters: Fans who control the football matches in Czechia. Journal of Human Sport and Exercise, 14(4), S818-S829. doi: 10.14198/jhse.2019.14.Proc4.44
Scholz, P. (2019). GREEN MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN ACCOMMODATION FACILITIES IN BULGARIA. EKONOMIA I ŚRODOWISKO, 68(1), 177-192.

2018

Scholz, P., & Hurych, E. (2018). The Ethical Issue in the Case of Selected Football Supporters: Deontology, or Consequentialism?. Journal of Physical Education and Sport, 18(3), 1678-1684. doi: 10.7752/jpes.2018.03245
Scholz, P., & Горохова, Е. (2018). Футбольный клуб «Славия Прага» и его болельщики: 125 лет гордости и страсти. Теория и практика физической культуры, 8(8), 54-57.
Kuncová, M., Tučková, Z., Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2018). Sustainable regional development trough tourism: Case of the Czech municipalities of Vysocina region. Journal of Security and Sustainability Issues, 7(4), 807-816. doi: 10.9770/jssi.2018.7.4(16)

Odborná kniha

2022

Šedivá Neckářová, A., Drozdowska, M., Gruszka, I., Formádi, K., Marečková, R., & Šebová, Ľ. (2022). BEST PRACTISE OF ACCESSIBLE TOURISM CASE STUDY FROM V4 COUNTRIES. Wroclaw: Wydawnictwo OVO.

2020

Kožiak, R., Cole, D., Murray Svidroňová, M., & Gubalová, J. (2020). Opustené budovy v kontexte rozvoja samospráv na Slovensku. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum.

2018

Linderová, I. (2018). Cestovní ruch osob se zdravotním postižením. Brno: Paido.
Scholz, P. (2018). Problematika fotbalového diváctví aneb "Quo vaditis, fotbaloví příznivci?". Brno: Paido.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401