Publikační činnost

Zobrazuje se veškerá publikační činnost pracovníka včetně děl vzniklých mimo Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Článek v databázi Web of Science

2017

SCHOLZ Petr, VESPALEC Tomáš. Comparación de hinchas y hooligans en República Checa. El ejemplo del club de fútbol Slavia Praga. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte, 2017, 6, 1, s. 125-129. ISSN 2254-4070.
LINDEROVÁ Ivica, PETR Janeček. Accessible Tourism for All – Current State in the Czech Business and Non-business Environment. Ekonomie a management, 2017, 20, 4, s. 168-186. ISSN 1212-3609.

2016

PACHROVÁ Stanislava, JANOUŠKOVÁ Eva. Profil návštěvníka jako významný nástroj destinačního managementu – příkladová studie města Jihlavy. Geografické informácie, 2016, 20, 2, s. 691-706. ISSN 1337-9453.
VOJÁČKOVÁ Hana, RUX Jaromír, CHALUPA Petr. Obec s rozšířenou působností Jihlava a její potenciál cestovního ruchu. Geografické informácie / Geographical Information, 2016, 20, 2, s. 779-792. ISSN 1337-9453.

2014

JANOUŠKOVÁ Eva, PACHROVÁ Stanislava. Význam terénní výukové praxe při přípravě budoucích pracovníků v cestovním ruchu. Geografické informácie, 2014, 18, 1, s. 82-92. ISSN 1337-9453.

Článek v databázi SCOPUS

2016

SCHOLZ Petr, VORÁČEK Jan. Organizational culture and green management: innovative way ahead in hotel industry. Measuring Business Excellence, 2016, 20, 1, s. 41-52. ISSN 1368-3047.

Odborná kniha

2018

LINDEROVÁ Ivica. Cestovní ruch osob se zdravotním postižením. Tištěná verze „print“. Brno: Paido, 2018. . ISBN 978-80-7315-267-3.

2017

PACHROVÁ Stanislava, JANOUŠKOVÁ Eva, ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ Alice. Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Tištěná verze „print“. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7204-948-6.

2015

RUX Jaromír. Metodika práce průvodce cestovního ruchui. Elektronická verze „online“. Jihlava: VŠP Jihlava, 2015. ISBN 978-80-88064-16-9.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz