Projekty operačních programů

1. Erasmus Mundus Design Measures: Slow Tourism Management

Logo financování programu z EU

Název projektu:

Erasmus Mundus Design Measures: Slow Tourism Management

Dotační titul:

Program Erasmus+

Období realizace:

1. 9. 2022 - 31. 12. 2023

Anotace:

Na podzim 2022 byl zahájen mezinárodní projekt Slow Tourism Management, který je realizován v rámci Erasmus Mundus Design Measures. Mezinárodní konsorcium pod vedením University of Business in Wroclaw a dále složené z univerzit z Maďarska, Azerbajdžánu, Turecka, Gruzie a ČR společně připravuje podklady pro dvouletý navazující magisterský triple degree studijní program se zaměřením na Slow tourism management. Hlavním výstupem projektu bude zpracování podkladů pro získání prestižní evropské akreditace nového studijního programu. VŠPJ v současné době magisterský studijní program v oblasti cestovního ruchu nenabízí. Katedra cestovního ruchu je do projektu zapojena v roli tzv. Associate Partners University. V rámci této spolupráce mohou akademičtí pracovníci katedry nabídnout vedení magisterských prací, výuku jednotlivých předmětů, organizaci letních/zimních škol, exkurzí, praxí apod.

Zapojení KCR do těchto aktivit je důležité z hlediska posílení mezinárodní spolupráce, získání nových zkušeností a v neposlední řadě i příležitostí pro rozvoj studijních programů do budoucna.

Vedoucí projektu:

RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka:

122 000 €

Žadatel:

UNIVERSITY OF BUSINESS IN WROCLAW

Partneři projektu:

Alanya HEP University
European University Tbilisi
University of Pannonia
Batumi State University
Baku Engineering University

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401