Odborné online diskusní setkání

Katedra cestovního ruchu VŠPJ pořádá 3. odborné online diskusní setkání k aktuálním problémům cestovního ruchu "NA SLOVÍČKO".

Téma: Kraj jako partner pro rozvoj cestovního ruchu

Termín: 20. října 2022

Cílem online diskusního setkání je vytvořit platformu pro diskusi nad aktuálními problémy v cestovním ruchu. Diskutovat nad současným vývojem v oblasti cestovního ruchu, nastínit možnosti řešení, poukázat na rizika apod. Setkání vytváří podmínky pro diskusi a sdílení názorů odborníků z praxe a akademické sféry.

 • Garant akce: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.
 • Moderátorka akce: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
 • Organizační podpora akce: Ing. Ivica Linderová, PhD.

Program diskuse

10:00–10:10    Přivítání a otevření diskuse

10:10–11:20    Diskuse s pozvanými odborníky

11:20–11:30    Závěry a ukončení diskuse

Hosté:

 • Petr Židlický (Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.)
 • Jiří Válka (Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje)
 • Daniela Chrančoková (Dobrý kraj - Rozvojová agentura Banskobystrického kraje, n. o.)
 • Soňa Machová (CzechTourism)

Pro nezávazné přihlášení k diskuzi vyplňte formulář zde. Registrovaným účastníkům bude před akcí zaslán link pro přihlášení k diskuzi.

Dotazy prosím směřujte na:

 • Kateřina Krejčí (sekretariát katedry cestovního ruchu): katerina.krejci@vspj.cz, +420 567 141 116
 • Ing. Ivica Linderová, PhD.: ivica.linderova@vspj.cz, +420 567 141 136

HISTORIE ONLINE SETKÁNÍ:

1. online diskusní setkání: Dopady pandemie na cestovní ruch v regionech

 • Termín: 3. března 2021
 • Hosté: Tomáš Čihák (Vysočina Tourism), Jaromír Polášek (Jihočeská centrála cestovního ruchu), Zdenka Nosková (Svaz venkovské turistiky a agroturistiky), Soňa Machová (CzechTourism)
 • Záznam z diskuse: ke shlédnutí zde

2. online diskusní setkání: Podnikání v cestovním ruchu v pandemii

 • Termín: 25. listopadu 2021
 • Hosté: Michal Veber (Asociace cestovních kanceláří České republiky), Adam Eliáš (Český gastronomický institut), Gorjan Lazarov (Orea Hotels & Resorts), Barbora Jelínková (Panorama Hotel Prague), Soňa Machová (Institut turismu, CzechTourism), Veronika Janečková (Odbor produktového managementu a regionální spolupráce, CzechTourism)
 • Záznam z diskuse: ke shlédnutí zde

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401