2. odborné online diskusní setkání

Katedra cestovního ruchu VŠPJ pořádala 2. odborné online diskusní setkání k aktuálním problémům cestovního ruchu "NA SLOVÍČKO"

na téma Podnikání v cestovním ruchu v pandemii

Datum konání: 25. listopadu 2021

Garant akce: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Moderátorka akce: RNDr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Organizační podpora akce: Ing. Ivica Linderová, PhD.

Cílem online diskusního setkání je vytvořit platformu pro diskusi nad aktuálními problémy v cestovním ruchu. Diskutovat nad současným vývojem v oblasti cestovního ruchu, nastínit možnosti řešení, poukázat na rizika apod. Setkání vytváří podmínky pro diskusi a sdílení názorů odborníků z praxe a akademické sféry.

Program diskuse

10:00 – 10:10    Přivítání a otevření diskuse

10:10 – 11:20    Diskuse s pozvanými odborníky

11:20 – 11:30    Závěry a ukončení diskuse

Hosté diskuse:

  • Michal Veber (Asociace cestovních kanceláří České republiky)
  • Adam Eliáš (Český gastronomický institut)
  • Gorjan Lazarov (Orea Hotels & Resorts)
  • Barbora Jelínková (Panorama Hotel Prague)
  • Soňa Machová (Institut turismu, CzechTourism)
  • Veronika Janečková (Odbor produktového managementu a regionální spolupráce, CzechTourism)
Prezentaci CzechTourismu, která zazněla v diskusi, naleznete ke stažení ZDE.

 

Záznam z diskuse je ke zhlédnutí ZDE.

 

Dotazy prosím směřujte na:

Kateřina Krejčí (sekretariát katedry cestovního ruchu): katerina.krejci@vspj.cz, +420 567 141 116

Ing. Ivica Linderová, PhD.: ivica.linderova@vspj.cz, +420 567 141 136

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401