1. odborné online diskusní setkání

Katedra cestovního ruchu pořádá 1. odborné online diskusní setkání k aktuálním problémům cestovního ruchu "NA SLOVÍČKO"

na téma Dopady pandemie na cestovní ruch v regionech

Datum konání: 3. března 2021

Garant akce: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Cílem online diskusního setkání je vytvořit platformu pro diskusi nad aktuálními problémy v cestovním ruchu. Diskutovat nad současným vývojem v oblasti cestovního ruchu, nastínit možnosti řešení, poukázat na rizika apod. Setkání vytváří podmínky pro diskusi a sdílení názorů odborníků z praxe a akademické sféry.

Program diskuse

09:30 – 09:45    Přivítání a otevření diskuse

09:45 – 11:15    Diskuse s pozvanými odborníky

11:15 – 11:30    Závěry a ukončení diskuse

Přihlášení

Diskuse bude probíhat prostřednictvím platformy Zoom. Link pro přihlášení bude účastníkům zaslán několik dní před konáním akce.

Pro nezávazné přihlášení k diskusi, vyplňte registrační formulář - přístupný zde.

Dotazy prosím směřujte na:

Kateřina Krejčí (sekretariát katedry cestovního ruchu): katerina.krejci@vspj.cz, +420 567 141 116

Ing. Ivica Linderová, PhD.: ivica.linderova@vspj.cz, +420 567 141 136

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz