1. odborné online diskusní setkání

Katedra cestovního ruchu VŠPJ pořádala 1. odborné online diskusní setkání k aktuálním problémům cestovního ruchu "NA SLOVÍČKO"

na téma Dopady pandemie na cestovní ruch v regionech

Datum konání: 3. března 2021

Garant akce: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Moderátorky akce: RNDr. Stanislava Pachrová, Ph.D.; Ing. Ivica Linderová, PhD.

Cílem online diskusního setkání bylo vytvořit platformu pro diskusi nad aktuálními problémy v cestovním ruchu. Diskutovat nad současným vývojem v oblasti cestovního ruchu, nastínit možnosti řešení, poukázat na rizika apod. Setkání vytváří podmínky pro diskusi a sdílení názorů odborníků z praxe a akademické sféry.

Program diskuse

09:30 – 09:45    Přivítání a otevření diskuse

09:45 – 11:15    Diskuse s pozvanými odborníky

11:15 – 11:30    Závěry a ukončení diskuse

Hosté diskuse:

  • Ing. Jaromír Polášek (Jihočeská centrála cestovního ruchu)
  • Ing. Tomáš Čihák (Vysočina Tourism)
  • Ing. Zdenka Nosková (Svaz venkovské turistiky a agroturistiky)
  • Soňa Machová (CzechTourism)
Zde naleznete prezentaci CzechTourismu s aktuálními daty za cestovní ruch, která v diskusi zazněla: ke stažení

Záznam z diskuse

Dotazy prosím směřujte na:

Kateřina Krejčí (sekretariát katedry cestovního ruchu): katerina.krejci@vspj.cz, +420 567 141 116

Ing. Ivica Linderová, PhD.: ivica.linderova@vspj.cz, +420 567 141 136

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz