Pokyny pro autory

Abstrakt příspěvku zašlete nejpozději do 5. prosince 2022 prostřednictvím registračního formuláře v sekci "Registrace účastníků". Pokud jste se registrovali již dříve, zašlete abstrakt na e-mailovou adresu konferencecr@vspj.cz. Oznámení o akceptaci abstraktu obdržíte do 23. prosince 2022.

Při zpracování abstraktu příspěvku respektujte stanované požadavky:

 • jazyk: český, slovenský, anglický
 • rozsah: 150 až 250 slov
 • obsah:
  • název příspěvku v jazyce příspěvku a v angličtině,
  • celkový účel studie a výzkumné problémy, které jste zkoumali
  • základní návrh studie
  • hlavní zjištění nebo trendy nalezené v důsledku Vaší analýzy
  • stručné shrnutí Vašich interpretací a závěrů

Příspěvek v plném znění (v jazyce českém, slovenském, anglickém) zašlete nejpozději do 6. února 2023 na e-mailovou adresu konferencecr@vspj.cz

 Požadujeme příspěvek v elektronické podobě.

 • velikost stránky: formát A4
 • okraje: všechny 2,5 cm
 • formát odstavce: řádkování jednoduché, zarovnání textu do bloku, všechny odstavce jsou bez odskoku tabulátoru

 Pro zpracování příspěvku použijte šablonu (ke stažení zde).

Organizátoři konference si vyhrazují právo provést výběr, které příspěvky budou publikovány. Publikovány budou pouze příspěvky, které souvisí s tematikou akce a úspěšně projdou recenzním řízením. Příspěvky budou následně zveřejněny ve sborníku z konference, který bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s). Vybrané příspěvky budou publikovány v odborném elektronickém časopisu Studia Turistica (více informací studiaturistica.cz).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401