Mezinárodní konference

17. mezinárodní konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU

Vysoká škola polytechnická Jihlava, katedra cestovního ruchu

příspěvková organizace Vysočina Tourism

pořádají

17. ročník mezinárodní konference

Aktuální problémy cestovního ruchu

na téma

 HISTORIE JAKO SOUČÁST PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

termín konání: 15.–16. března 2023

místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Partneři konference:

  • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
  • Asociace průvodců České republiky
  • CzechTourism

Sborník z konference bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s).

Sborníky z mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2014 - 2018 jsou evidovány na Web of Science. Sborníky z mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2019, 2020 a 2022 jsou v posuzování. Sborníky z mezinárodních konferencí "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2014 - 2020 jsou evidovány v databázi EBSCO.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401