Mezinárodní konference

15. mezinárodní konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cestovního ruchu

příspěvková organizace Vysočina Tourism

pořádají

pod záštitou MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina

a MgA. Karolíny Koubové, primátorky statutárního města Jihlava

s mediální podporou společnosti COT media

15. ročník mezinárodní konference

Aktuální problémy cestovního ruchu

na téma

 OVERTOURISM - RIZIKO PRO DESTINACE

termín konání: 4. března – 5. března 2020

místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Partneři konference

  • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
  • Asociace průvodců České republiky
  • CzechTourism
  • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
  • Svaz venkovské turistiky a agroturistiky

Sborník z konference bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s).

Sborníky z mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2014 - 2017 jsou evidovány na Web of Science. Sborníky z mezinárodních konferencí "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2018 a 2019 jsou v posuzování. Sborníky z mezinárodních konferencí "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2014 - 2018 jsou evidovány v databázi EBSCO.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz