14. mezinárodní konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cestovního ruchu

příspěvková organizace Vysočina Tourism

pořádají

pod záštitou Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj České republiky

a MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina

s mediální podporou společnosti COT media

a Institutu pro památky a kulturu

14. ročník mezinárodní konference

Aktuální problémy cestovního ruchu

na téma

 CESTOVNÍ RUCH - PŘÍLEŽITOST PRO VENKOV

termín konání: 27. února – 28. února 2019

místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Partneři konference

  • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
  • Asociace průvodců České republiky
  • CzechTourism
  • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
  • Svaz venkovské turistiky a agroturistiky

Pozvánka

Sborník z konference bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s).

Sborníky z mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2014 - 2016 jsou evidovány na Web of Science a v databázi EBSCO. Sborník z mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2017 je v posuzování.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz