Mezinárodní konference

14. mezinárodní konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cestovního ruchu

příspěvková organizace Vysočina Tourism

pořádají

pod záštitou Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj České republiky,

MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina

a MgA. Karolíny Koubové, primátorky statutárního města Jihlava

s mediální podporou společnosti COT media

a Institutu pro památky a kulturu

14. ročník mezinárodní konference

Aktuální problémy cestovního ruchu

na téma

 CESTOVNÍ RUCH - PŘÍLEŽITOST PRO VENKOV

termín konání: 27. února – 28. února 2019

místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Partneři konference

  • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
  • Asociace průvodců České republiky
  • CzechTourism
  • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
  • Svaz venkovské turistiky a agroturistiky

Pozvánka

Sborník z konference bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s).

Sborníky z mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2014 - 2016 jsou evidovány na Web of Science a v databázi EBSCO. Sborníky z mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2017 a 2018 jsou v posuzování.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz