FHWien

Česko – rakouské studentské workshopy probíhají od roku 2009 vždy jedenkrát za rok, střídavě na Fachhochschule für Management und Kommunikation ve Vídni (FHWien, Institut für Tourismus-Management) a na VŠP Jihlava (Katedra cestovního ruchu). 

Hlavní pracovní náplní mezinárodních studentských týmů jsou společná terénní šetření, průzkumy a diskuse s odborníky. Výsledky výzkumů prezentují vítězné týmy na mezinárodních konferencích VŠPJ nebo FH Wien.

Témata mezinárodních workshopů:

  • 2009 Kulturní cestovní ruch, Vídeň
  • 2010 Kulinářský cestovní ruch, Jihlava
  • 2011 Nové trendy a technologie v cestovním ruchu, Vídeň
  • 2012 Výzkum cestovního ruchu ve zvláště chráněném území, Národní park Podyjí
  • 2013 Enoturismus/Vinařský cestovní ruch, Vídeň
  • 2014 Cestovní ruch zaměřený na osoby se zdravotním postižením, Jihlava
  • 2015 Estetika v marketingu cestovního ruchu - vliv zvuku, vůně, barev, světla a teploty v cestovním ruchu, Vídeň
  • 2016 Cestovní ruch pro všechny, Jihlava
  • 2017 Sustainability & Tourism, Vídeň

! V září 2018 proběhne v Jihlavě již 10. mezinárodní workshop.

Podrobnosti k průběhu jednotlivých ročníků naleznete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz