Mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu

Termín na přelomu února a března je od roku 2006 na VŠPJ věnován mezinárodní konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu. Spolu s Katedrou cestovního ruchu VŠPJ konferenci pořádá krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism.

Cílem konferencí je vytvořit podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry. Konference poskytuje prostor k prezentacím výzkumů s orientací na praxi a k diskusi nad aktuálními problémy cestovního ruchu.

Výstupem konferencí je recenzovaný sborník příspěvků. Sborníky z mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu 2014–⁠2018 jsou evidovány na Web of Science a v databázi EBSCO.

Přehled témat konferencí Aktuální problémy cestovního ruchu

Informace k předchozím ročníkům mezinárodní konference naleznete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401