Operační programy EU

Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu

reg. číslo
projektu
M00132
dotační titul: OP Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 - 2013
období realizace: 1. června 2009 - 31. května 2012
anotace:

Cestovní ruch má v rakousko – českém příhraničním regionu vysoký potenciál v podobě přírodního bohatství i kulturních památek, rozvíjí se agroturistika, budují nové cyklotrasy, které spojují obě země. Stále platí problém chybějícího příhraničního managementu a marketingu turistických cílů. Hlavním záměrem projektu je vytvořit podmínky pro setkávání odborníků, akademických pracovníků a studentů. Studenti vysokých škol profesně orientovaných na cestovní ruch získají možnost poznat problémy praxe a také prezentovat výsledky své práce na odborném fóru. Přínosem budou nejen setkání, výměna odborných zkušeností a získání kontaktů na mezinárodní úrovni, ale i příležitost publikovat v mezinárodním recenzovaném sborníku.

vedoucí projektu: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
celková částka: 124 704 EUR
partneři projektu:

Fachhochschule Wien GmbH

internetové stránky: SCR

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz