Vědecký, organizační a programový výbor konference

Odborný garant konference: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Vědecký výbor konference

 • doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko)
 • prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
 • prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Slovensko)
 • doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře, Slovensko)
 • prof. RNDr. Pavol Korec, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko)
 • doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko)
 • prof. Ing. Jana Kučerová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko)
 • doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. (CzechTourism, Česká republika)
 • Dr. Zsófia Papp PhD (University of Pannonia, Maďarsko)
 • RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
 • Prof Dr Terry Stevens (Swansea University)
 • doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (Univerzita Hradec Králové, Česká republika)
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
 • doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Slezská univerzita v Opavě, Česká republika
 • doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Česká republika)
 • prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski (University of Business in Wroclaw, Polsko)

Programový a organizační výbor

Ing. Ivica Linderová, PhD.

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.

RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Kateřina Krejčí

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401