Témata konference

  • Ekonomické aspekty cestovního ruchu a jeho postavení v ekonomice regionu (např. vliv cestovního ruchu na HDP, zaměstnanost v regionu)
  • Nové přístupy k managementu a marketingu v destinacích (např. orientace na specifické cílové skupiny – backpackers, singles; systémy kvality služeb v destinacích)
  • Cestovní ruch v pojetí geografie (např. analýza prostorového využití služeb cestovního ruchu v regionu, využití GIS)
  • Využití poznatků ekologie a environmentalistiky v rozvoji cestovního ruchu (např. ekologický hotelový management)
  • Využití historie a poznatků kulturní antropologie v cestovním ruchu (např. propagace destinace s využitím historických zajímavostí, naučné stezky, tematické akce, motivy cestování v minulosti a dnes)
  • Význam kultury v cestovním ruchu jako jednoho z faktorů jeho rozvoje (např. produkty s akcentem na místní dědictví)
  • Využití psychologie a sociologie v cestovním ruchu (např. analýza chování vybrané cílové skupiny)
  • Cestovní ruch jako předmět filosofie
  • Best practices v rozvoji cestovního ruchu na úrovni podniků a destinací

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401