Pokyny pro autory

Rokovací jazyk: český, slovenský, anglický

Organizátoři konference si vyhrazují právo provést výběr, které příspěvky budou publikovány. Publikovány budou pouze příspěvky, které souvisí s tematikou akce a úspěšně projdou recenzním řízením. Vybrané příspěvky budou zveřejněny v postkonferenčním sborníku, který bude opět předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s).

Ostatní příspěvky, které projdou recenzním řízením, budou zveřejněny v odborném časopisu Studia Turistica s ISSN (více informací zde).

Abstrakt příspěvku zašlete do 08. ledna 2017. Využijte registrační formulář na webových stránkách konference (zde). Požadavky na abstrakt naleznete zde.

Příspěvek v plném znění zašlete nejpozději do 29. ledna 2017 na emailovou adresu konferencecr@vspj.cz.

Struktura příspěvku:

  • název příspěvku česky (nebo v jazyce příspěvku)
  • název příspěvku anglicky
  • jméno a příjmení autora, autorů
  • abstrakt česky (nebo v jazyce příspěvku)
  • klíčová slova česky (nebo v jazyce příspěvku)
  • abstrakt anglicky
  • klíčová slova anglicky
  • text příspěvku (doporučená struktura číslovaných kapitol příspěvku: úvod, teoretické zarámování problematiky; cíl, materiál a metodika; výsledky a diskuse; závěr)
  • abecedně řazený číslovaný seznam použité literatury podle normy ČSN ISO 690
  • plné jméno autora (autorů) včetně titulů, adresy pracoviště, telefonního a emailového kontaktu

Rozsah příspěvku: max. 10 stran (včetně seznamu literatury a abstraktů)

Pokud jsou v textu obrázky, grafy a tabulky, přiložte je k příspěvku rovněž samostatně (obrázky ve formátu .jpeg, grafy v Excelu a tabulky v Excelu, nebo ve Wordu).

Možnost prezentace příspěvku: aktivní vystoupení, nebo prezentace formou posteru

Podrobnější pokyny pro zpracování příspěvku naleznete zde.

Šablona pro zpracování příspěvku je k dispozici zde.

Šablonu pro zpracování posteru naleznete zde. Požadovaný formát posteru je min. A3. Je možné využít také PowerPointové šablony, které naleznete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401