Témata konference

  • Místní dědictví a jeho postavení v produktech destinací cestovního ruchu
  • Využití kulturního dědictví v městském cestovním ruchu
  • Specifické složky místního bohatství a jejich využití v cestovním ruchu (folklor, tradiční gastronomie apod.)
  • Interpretace místního dědictví v cestovním ruchu (tvorba naučných stezek, muzejních expozicí, autentické expozice – řemeslná výroba apod.)
  • Cestovní ruch v chráněných územích a trvalá udržitelnost jeho rozvoje
  • Přístupnost kulturních a přírodních atraktivit pro specifické skupiny návštěvníků cestovního ruchu (zdravotně postižené osoby, senioři)
  • Využití kulturních objektů a historických budov v rozvoji cestovního ruchu
  • Niche tourism
  • Využití elektronických technologií v marketingu podniků a destinací cestovního ruchu
  • Best practices v rozvoji cestovního ruchu, přínosy na lokální a regionální úrovni

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401