Vědecký, organizační a programový výbor konference

Odborný garant konference: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Vědecký výbor konference

 • doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko)
 • prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
 • doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře, Slovensko)
 • doc. RNDr. Alfred Krogmann, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko)
 • doc. Ing. Jana Kučerová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko)
 • Mgr. Bc. Aušra Liorančaité – Šukienė (Kauno Kolegia University of Applied Sciences, Litva)
 • Prof. Mag. Michael Mair (Fachhochschule für Management & Kommunikation in Wien, Rakousko)
 • doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. (Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Česká republika)
 • Dr. Zsófia Papp PhD (University of Pannonia, Maďarsko)
 • RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
 • SC DR Fedir Shandor (Užhorodská národní univerzita, Ukrajina)
 • doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (Univerzita Hradec Králové, Česká republika)
 • doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Slezská univerzita v Opavě, Česká republika)
 • doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Česká republika)
 • prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski (University of Business in Wroclaw, Polsko)                                                      

Programový a organizační výbor

Ing. Ivica Linderová, PhD.

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.

RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Ing. Martina Doležalová

Kateřina Krejčí

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401